FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Firma w Anglii - Spółka Limited (LTD) - Oddział w Polsce

Anglia, Wielka Brytania, Walia - Self Employed, Samozatrudnienie

Spółka Limited w Anglii
Oddział w Polsce

Rejestracja spółki Limited w Wielkiej Brytanii umożliwia jej właścicielom otwarcie w Polsce jej oddziału, będącego wyodrębnionym, samodzielnie funkcjonującym podmiotem gospodarczym. Formę oddziału spółki zagranicznej reguluje Konwencja Haska z 1961 r., do której przestrzegania zobowiązały się państwa UE. Podstawową cechą takiej firmy jest brak odrębnej osobowości prawnej w Polsce. Z drugiej strony taki podmiot ma wszystkie przywileje by działać na równi z polskimi spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnymi - może aplikować o rejestrację jako płatnik VAT, zatrudniać pracowników, ubiegać się o zezwolenia i licencje, etc. Filia może dysponować majątkiem macierzystej spółki angielskiej. Oddział odprowadza podatek dochodowy od podmiotow gospodarczych w zakresie dochodów uzyskanych w Polsce.
   
 
Firma Ltd. w Wielkiej Brytanii - Oddział w Polsce
Firma Limited w Anglii - Spółka Ltd. Anglia Niskie koszty przy tworzeniu oddziału w porównaniu do kosztów rejestracji nowej spółki (brak obowiązku wnoszenia kapitału zakładowego jak ma to miejsce przy spółce z o.o. lub spółce akcyjnej).
Firma Limited w Anglii - Spółka Ltd. Anglia Brak kosztów związanych ze sporządzeniem aktu założycielskiego, czyli statutu spółki oraz związanych z tym kosztami notarialnymi.
Firma Limited w Anglii - Spółka Ltd. Anglia Brak osobowości prawnej zwalnia z obowiązku przestrzegania rygoru przepisów prawa polskich spółek handlowych.
Firma Limited w Anglii - Spółka Ltd. Anglia Możliwość wykorzystania angielskiej formy organizacyjnej w polskim podmiocie gospodarczym.
Firma Limited w Anglii - Spółka Ltd. Anglia Zachowanie ciągłości i tożsamości prawnej.
Firma Limited w Anglii - Spółka Ltd. Anglia Prestiżowy wizerunek istnienia grupy i wkładu kapitału zagranicznego.
Firma Limited w Anglii - Spółka Ltd. Anglia Obowiązek prowadzenia księgowości zgodnie z polskimi przepisami o rachunkowości.
   
Poniższy zestaw dokumentów może być użyty również w innych celach jak np. podpisywanie kontraktów międzynarodowych badź otwieranie rachunków bankowych poza Wielką Brytanią.
 
Angielska Spółka Ltd. - Polski Oddział - Oferta
Firma Limited w Anglii - Spółka Ltd. Anglia Dokumentacja niezbędna od strony brytyjskiej do otworzenia oddziału w Polsce
Firma Limited w Anglii - Spółka Ltd. Anglia Bezpłatna konsultacja
Firma Limited w Anglii - Spółka Ltd. Anglia Sprawdzenie dostępności nazwy firmy
Firma Limited w Anglii - Spółka Ltd. Anglia Rejestracja Ltd. online w ciagu 3 - 6 godzin - wpis do rejestru handlowego w UK
Firma Limited w Anglii - Spółka Ltd. Anglia Rejestracja firmy Limited z danymi wskazanymi przez aplikanta
Firma Limited w Anglii - Spółka Ltd. Anglia Deklaracja podatkowa do Urzędu Skarbowego
Firma Limited w Anglii - Spółka Ltd. Anglia Przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów statutowych spółki
Firma Limited w Anglii - Spółka Ltd. Anglia Notarialna kopia dokumentów i uwierzytelnienie apostille niezbędne do otwarcia polskiego oddziału w KRS
Zakladanie firm w Anglii, Rejestracja spolek - Anglia - Limited, Partnership, Self Employed Wysyłka dokumentów drogą elektroniczną i pocztową na wskazany przez klienta adres
Zakladanie firm w Anglii, Rejestracja spolek - Anglia - Limited, Partnership, Self Employed Polska wersja statutu spółki i aktu założycielskiego
Zakladanie firm w Anglii, Rejestracja spolek - Anglia - Limited, Partnership, Self Employed Udostępnienie adresu na rok czasu od daty rejestracji spółki
Zakladanie firm w Anglii, Rejestracja spolek - Anglia - Limited, Partnership, Self Employed Opieka na korespondencją urzędową
Zakladanie firm w Anglii, Rejestracja spolek - Anglia - Limited, Partnership, Self Employed Możliwość przekierowywania korespondencji biznesowej za dodatkową opłatą
Zakladanie firm w Anglii, Rejestracja spolek - Anglia - Limited, Partnership, Self Employed Cena zawiera wszystkie opłaty rządowe
Zakladanie firm w Anglii, Rejestracja spolek - Anglia - Limited, Partnership, Self Employed Cena: GBP 400.00
 
   
 
Firma Limited - Filia w Polsce - Opłaty roczne
Firma Limited w Anglii - Spółka Ltd. Anglia Odnowienie usługi udostępnienia adresu - GBP 150.00
Firma Limited w Anglii - Spółka Ltd. Anglia Annual Return - sprawozdanie ze stanu struktury spółki - GBP 50.00
Firma Limited w Anglii - Spółka Ltd. Anglia Zerowa deklaracja podatkowa dla spółek nieaktywnych o statusie "dormant", pełniacych jedynie funkcje reprezentacyjne - GBP 100.00
Firma Limited w Anglii - Spółka Ltd. Anglia Powyższe usługi należy odnowić/wykonać po roku czasu od daty rejestracji spółki Limited
Firma Limited w Anglii - Spółka Ltd. Anglia Cena zawiera wszystkie opłaty rządowe
Firma Limited w Anglii - Spółka Ltd. Anglia Cena: GBP 300.00
   
 

 

Firma w Anglii

Firma w Anglii, Samozatrudnienie, Partnership, Limited
Firma w Anglii (UK) - Spółka Limited (LTD)  Spółka Limited (LTD)
  Angielska spółka Limited to odpowiednik polskiej spółki z o.o.
 

więcej »

Firma w Anglii (UK) - Spółka Public Limited (PLC)  Spółka Public Limited (PLC)
  Angielska spółka PLC to odpowiednik polskiej spółki akcyjnej.
 

więcej »

Firma w Anglii (UK) - Spółka Partnership (LLP)  Spółka Partnership (LLP)
  Angielska spółka LLP Partnership to odpowiednik polskiej spółki partnerskiej.
 

więcej »

Samozatrudnienie - Self Employed - Self-Employment  Samozatrudnienie
  Self Employed to odpowiednik polskiej jednoosobowej działalności gospodarczej.
 

więcej »

   

Kontakt

Firma w Anglii, Samozatrudnienie, Partnership, Limited
Firma w Anglii (UK) - Spółka Limited (LTD)

Firma w Anglii (UK) - Spółka Limited (LTD)

Fax. +44 870 486 7757

Firma w Anglii (UK) - Spółka Limited (LTD)

 info@firmawanglii.pl

Firma w Anglii (UK) - Spółka Limited (LTD)

 Zadzwoń teraz !!!

   

Płatności

Firma w Anglii, Samozatrudnienie, Partnership, Limited

 

Offshore Company Incorporation · Offshore Company Formation · Zakładanie Firm Offshore