590 Kingston Road
London, SW20 8DN

Funkcja dyrektora brytyjskiej spółki limited wiąże się nie tylko z korzyściami, ale również z odpowiedzialnością. Dlatego też każdy dyrektor lub osoba, która chce założyć firmę w Anglii, powinna zdać sobie sprawę z kilku ważnych kwestii, za które będzie odpowiedzialna. W tym tekście przedstawimy zakres odpowiedzialności oraz obowiązki dyrektora spółki limited.

Odpowiedzialność dyrektora spółki limited za długi i zobowiązania

W przeciwieństwie do polskiego odpowiednika spółki limited czyli sp. z o.o. członkowie zarządu angielskiej firmy nie odpowiadają za jej zobowiązania, chyba że powstały na skutek udowodnionych działań niezgodnych z prawem. Jak zatem widać, prowadzenie działalności przez spółkę zagraniczną daje dyrektorowi zdecydowanie większe bezpieczeństwo. 

Poprawne i terminowe rozliczenie podatków spółki limited

Dyrektor spółki limited musi zadbać o sprawy księgowe firmy oraz kontakt z odpowiednimi urzędami. Musi dopilnować, aby rozliczenie roczne (Company Tax Return) wpłynęło do urzędu terminowo, a należny podatek (Corporation Tax) został zapłacony. Naturalnie nie musi zajmować się tym osobiście, zlecając działania księgowości, jednak to na nim ciąży pełna odpowiedzialność za terminowość i czytelność rozliczeń. 

Rozliczenie pracowników spółki limited

Podobnie jak w przypadku podatku CIT, dyrektor spółki limited odpowiedzialny jest za poprawne i terminowe rozliczenie pracowników. W tym celu warto skorzystać z usług biura księgowego świadczącego usługi rozliczenia kadr. W sytuacji kiedy dyrektor (będący rezydentem UK) osobiście osiąga dochody ze spółki limited, musi również wykazać je                w rocznym rozliczeniu dotyczącym osób fizycznych (Self-Assesment).

Przechowanie dokumentacji księgowej spółki limited 

Dyrektor spółki limited zobowiązany jest do przechowania dokumentów księgowych spółki limited przez okres 5 lat. Najwygodniej wskazać miejsce ich pobytu w miejscu prowadzenia działalności lub w kancelarii księgowej, która obsługuje spółkę ltd. 

Informowanie urzędów z zmianach w strukturze spółki 

Wszelkie zmiany w strukturze udziałów spółki limited, udziałowcach, dyrektorach, sekretarzach, kapitale zakładowym oraz innych istotnych kwestiach związanych z organizacją działalności, powinny być na bieżąco aktualizowane w urzędzie.

Działanie zgodne z prawem i statutem spółki limited 

Dyrektor spółki limited zobowiązany jest do działalności w ramach zapisów umowy spółki. Najważniejszym celem jest zazwyczaj maksymalizowanie zysku spółki, a nie swojego. 

Odpowiedzialność dyrektora za długi spółki limited – podsumowanie

Jak widać, przed dyrektorem spółki limited stoi szereg obowiązków. Warto zatem zatroszczyć się o odpowiednią wiedzę umożliwiającą pracę dla dobra firmy oraz zatrudnienie kompetentnych osób, które pomogą w realizacji zadań. Warto skorzystać z usług doświadczonego biura księgowego, które przeprowadzi bezpiecznie firmę przez gąszcz przepisów. Zachęcamy zatem do zapoznania się z powiązanymi tematycznie artykułami na naszym blogu: 

Jak założyć firmę w Anglii

7 dat, które musi znać każdy dyrektor spółki limited

Jak wypłacać pieniądze ze spółki limited

Księgowość spółki limited

Jak założyć konto bankowe dla spółki limited

P.S. 

Zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią, która obsłużyła kilka tysięcy spółek brytyjskich. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania, również te, których nie zdążyłeś jeszcze zadać. Jesteśmy dostępni pod:  

info@firmawanglii.pl     +48 22 2701 282    +44 208 540 3282     Formularz kontaktowy

Dodaj komentarz