590 Kingston Road
London, SW20 8DN

Prowadząc firmę w Anglii, należy zatroszczyć się o to, aby osiągnięty za granicą dochód nie został opodatkowany w Polsce. Bez względu na to czy firma w Anglii jest już założona, czy jej rejestracja należy do biznesowych planów na przyszłość, wystarczy postępować zgodnie z kilkoma krokami, tak aby polski i brytyjski system podatkowy pracował dla dobra inwestora. W tym artykule opiszemy opodatkowanie wynagrodzenia dyrektora spółki limited, podamy także wskazówki, jak zgodnie z prawem płacić podatek tylko w Wielkiej Brytanii. 

Czym jest rezydencja podatkowa?

Najprościej rzecz ujmując, rezydencja podatkowa jest miejscem, w którym osoba fizyczna musi wypełniać swoje zobowiązania podatkowe, czyli w skrócie płacić podatki. Miejsce rezydencji podatkowej nie musi być tożsame z obywatelstwem. Aby uniknąć podwójnego opodatkowania (sytuacji, w której dochód obywatela zostanie opodatkowany w dwóch państwach) stworzono tzw. porozumienia dotyczące unikania podwójnego opodatkowania. Rozróżnia się dwie podstawowe metody rozliczenia ustalane indywidualnie między państwami. Dlatego, dla przykładu, polski obywatel inaczej rozliczy dochód z USA, a inaczej z Wielkiej Brytanii.

Jak ustala się rezydencję podatkową mieszkańca Polski?

Art. 3 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi, iż osoba mieszkająca w Polsce posiada nieograniczony obowiązek podatkowy. W praktyce jest zobowiązana płacić podatki w Polsce bez względu na kraj osiągniętego dochodu. 

Jak ustawa określa rezydenta podatkowego?

Obowiązek płacenia podatków w Polsce występuje w dwóch przypadkach:

  • Osoba posiada ośrodek interesów życiowych (osobistych lub gospodarczych) w Polsce.
  • Osoba przebywa na terenie Polski minimum 183 dni w roku.

Co ciekawe, żadna z ustaw nie podaje jasnej definicji centrum interesów osobistych ani życiowych. Wygląda na to, że każdy dyrektor spółki brytyjskiej przebywający w Polsce lub posiadający tutaj rodzinę, nieruchomości, itp. jest  zobowiązany do zapłacenia podatku w Polsce. Ale czy na pewno?

Metody opodatkowania dochodu zagranicznego

Z odpowiedzią przychodzi nam ustawodawca, podając dwie metody rozliczenie podatku z zagranicy:

  • Metoda wyłączenia z progresją
  • Metoda proporcjonalnego odliczenia

Zważając na fakt, iż dochód w Wielkiej Brytanii rozlicza się metodą wyłączenia z progresją, zajmiemy się tylko nim. Ten sposób rozliczenia umożliwia, aby zgodnie z prawem, wysokość podatku osiągniętego przez dyrektora spółki brytyjskiej będącego polskim rezydentem podatkowym wynosiła w Polsce 0%.

Kiedy i jak rozliczyć podatek z UK?

Na sposób rozliczenia podatku może mieć wpływ indywidualna sytuacja dyrektora spółki limited. Rozróżniamy trzy przypadki:

  • Dyrektor jest rezydentem podatkowym Wielkiej Brytanii. Posiada udokumentowany adres zamieszkania w UK i numer NIN.

Dyrektor jest rezydentem podatkowym w UK, dlatego nie rozlicza w ogóle podatku z tytułu wynagrodzenia o pracę w Polsce. 

  • Dyrektor posiada numer NIN, ale przebywa w Polsce i jest rezydentem podatkowym w Polsce.

W tym przypadku podatnik rozlicza się metodą rozliczenia z progresją opisaną w kolejnym punkcie.

  • Dyrektor nie posiada NIN oraz mieszka w Polsce.

W takiej sytuacji zmuszony jest rozliczyć podatek w Polsce na formularzu PIT-ZG. Od tego dochodu nie zapłaci składek ZUS. 

Metoda rozliczenia z progresją

Zgodnie z tą metodą rozliczenia, po osiągnięciu dochodu i rozliczeniu podatku w UK, polski rezydent podatkowy musi załączyć osiągnięty dochód do polskiego PIT i wyliczyć nową stawkę podatku dochodowego dla dochodu osiągniętego w Polsce. Brzmi niejasno, ale sprowadza się do jednego, najważniejszego faktu. Jeśli polski rezydent podatkowy osiągnie w Polsce dochód w kwocie 0 zł (czyli nie zarobi nic), to właśnie to 0 zł dochodu zostanie objęte nową stawką podatkową. Zatem bez względu na próg podatkowy podstawa opodatkowania wyniesie 0 zł.

Na zakończenie 

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że polska rezydencja podatkowa wyklucza możliwość opodatkowania dochodu z Anglii wyłącznie za granicą. Jednak zagłębiając się w przepisy, widzimy, że ustawa jest jasna i precyzyjna. Daje możliwość uniknięcia opodatkowania w Polsce w przypadku braku osiągnięcia dodatkowego dochodu właśnie w Polsce. Oczywiście istnieją wyjątki, dlatego zawsze warto zasięgnąć porady doświadczonego księgowego znającego polskie i brytyjskie przepisy. Więcej przydatnych informacji dotyczących firmy w Anglii w poniższych artykułach: 

Firma w Anglii – koszty.

Jak założyć firmę w Anglii.

Jak rozliczyć VAT w Wielkiej Brytanii.

Księgowość spółki limited.

P.S. 

Jeśli zastanawiasz się, czy możesz przenieść firmę do Anglii, nie wahaj się zadać pytania naszym specjalistom. Gwarantujemy najwyższą na polskim rynku jakość świadczonych usług popartą brytyjskim wykształceniem naszych księgowych. Jesteśmy dostępni pod:  

info@firmawanglii.pl     +48 22 2701 282

Dodaj komentarz