590 Kingston Road
London, SW20 8DN

Nie jest tajemnicą, że koronawirus wpływa negatywnie na działalność wielu firm. W związku z tym brytyjski rząd zdecydował się podjąć kroki mające na celu ochronę firm przed recesją. W poniższym artykule dowiesz się kiedy i na jaką pomoc możesz liczyć.

Pakiet środków wspierających firmy obejmuje:

 • Program Coronavirus Job Retention Scheme.
 • Odroczenie płatności podatku VAT i podatku dochodowego.
 • Pakiet ustawowych statutory Sick Pay relief package dla SMEs.
 • 12-miesięczne zwolnienie z business rates dla wszystkich firm detalicznych, hotelarskich, rekreacyjnych i nursery w Anglii.
 • Dofinansowanie dla małych firm w wysokości £10 000 dla wszystkich przedsiębiorstw korzystających z ulgi dla small business rate relief lub ulgi dla rural rate relief.
 • Dofinansowanie w wysokości £25 000 dla firm prowadzących sprzedaż detaliczną, hotelarstwo i rekreację, posiadających nieruchomości o wartości podlegającej opodatkowaniu od £15 000 do £51 000.
 • Program Coronavirus Business Interruption Loan oferujący pożyczki w wysokości do 5 milionów funtów dla SMEs za pośrednictwem banków komercyjnych.
 • Program the HMRC Time To Pay Scheme.

Wsparcie dla firm za pośrednictwem programu Coronavirus Job Retention Scheme

W ramach programu Coronavirus Job Retention Scheme wszyscy pracodawcy w Wielkiej Brytanii będą mogli uzyskać dostęp do wsparcia w celu dalszego wypłacania części wynagrodzenia tym pracownikom, którzy w innym przypadku zostali zwolnieni podczas kryzysu. Wszystkie brytyjskie firmy posiadające aktywny system pracowniczy oraz ponoszące znaczące straty w związku z pandemia są uprawnione do tego, by móc uzyskać dofinansowanie.

By uzyskać dostęp do Coronavirus Job Retention Scheme należy:

 • Wyznaczyć pracowników, których dotyczy problem, jako  ‘furloughed workers,’ i powiadomić ich o tej zmianie – zmiana statusu pracowników podlega obowiązującemu prawu pracy i, w zależności od umowy o pracę, może podlegać negocjacjom.
 • Przesłać do HMRC informacje o pracownikach, których dotyczy sytuacja, a także informacje o zarobkach. 

HMRC zwróci 80% kosztów płacy pracowników, do maksymalnej kwoty £2 500 miesięcznie.

Wsparcie dla przedsiębiorstw poprzez odroczenie płatności podatku VAT i Income Tax

HMRC będzie wspierać firmy, odraczając płatności z tytułu podatku Value Added Tax(VAT) na 3 miesiące. Jeśli jesteś samozatrudniony, podatek dochodowy należny w lipcu 2020 r. (payment on account) zostanie odroczony do stycznia 2021 r.

W przypadku podatku VAT odroczenie będzie obowiązywać od 20 marca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. Wszystkie brytyjskie firmy są do tego uprawnione.

Jak uzyskać dostęp do schematu?

Jest to automatyczna oferta bez wymaganych aplikacji. Firmy nie będą musiały płacić podatku VAT w tym okresie. Podatnicy otrzymają do końca roku podatkowego 2020–2021, czyli do 05/04/2020, obowiązek zapłaty wszelkich zobowiązań, które zgromadziły się w okresie odroczenia. Dlatego sugerujemy, by nie odraczać płatności VAT, jeżeli spółka jest w stanie go zapłacić.  Zwroty podatku VAT będą normalnie wypłacane przez rząd.

Rozliczenia VAT nadal trzeba składać w terminie.

Income Tax

W przypadku podatku za Self-Assessment płatności należne w dniu 31 lipca 2020 r. zostaną odroczone do 31 stycznia 2021 r. Wszystkie brytyjskie działalności są do tego uprawnione.

Jak uzyskać dostęp do schematu?

Jest to automatyczna oferta bez wymaganych aplikacji.

W okresie odroczenia nie będą naliczane kary ani odsetki za opóźnienie.

Rozliczenia Tax Return nadal trzeba składać w terminie.

Wsparcie dla firm wypłacających pracownikom wynagrodzenie chorobowe (Statutory Sick Pay)

Przedstawimy przepisy, które umożliwią małym i średnim firmom oraz pracodawcom odzyskanie ustawowego zasiłku chorobowego (SSP) wypłaconego za nieobecność chorobową z powodu COVID-19. 

By kwalifikować się do odzyskania SSP, należy spełnić następujące warunki:

 • Zwrot ten obejmie SSP do 2 tygodni na kwalifikującego się pracownika, który był nieobecny w pracy z powodu COVID-19.
 • Kwalifikują się pracodawcy zatrudniający mniej niż 250 pracowników – wielkość firmy będzie określona przez liczbę zatrudnionych osób na dzień 28 lutego 2020 r.
 • Pracodawcy będą mogli odzyskać wydatki każdego pracownika, który złożył wniosek o SSP (zgodnie z nowymi kryteriami kwalifikowalności) w wyniku COVID-19.
 • Pracodawcy powinni prowadzić ewidencję nieobecności pracowników i płatności SSP, ale pracownicy nie będą musieli przedstawiać zaświadczenia GP. Jeśli pracodawca wymaga dowodów, osoby z objawami koronawirusa mogą otrzymać notkę izolacyjną od NHS 111 online, a osoby mieszkające z osobą z objawami mogą otrzymać notkę ze strony internetowej NHS.
 • Okres kwalifikujący się do programu rozpocznie się następnego dnia po wejściu w życie przepisów dotyczących rozszerzenia SSP na osoby przebywające w domu.
 • Rząd będzie współpracował z pracodawcami w najbliższych miesiącach, aby jak najszybciej ustanowić mechanizm spłat dla pracodawców.

Spółka kwalifikuje się do programu, jeśli:

 • Posiada siedzibę w Wielkiej Brytanii.
 • Firma jest mała lub średnia i na dzień 28 lutego 2020 r. zatrudnia mniej niż 250 pracowników.

Jak uzyskać dostęp do schematu?

Opracowywany jest Rebate Scheme, dlatego dalsze szczegóły zostaną podane w odpowiednim czasie po zakończeniu legalizacji.

Wsparcie dla firm prowadzących sprzedaż detaliczną, hotelarską i rekreacyjną, które płacą business rates. 

Business rates holiday dla firm handlowych, hotelarskich i rekreacyjnych

Urząd zamierza wprowadzić Business rates holiday dla firm handlu detalicznego, hotelarstwa i rekreacyjnych w Anglii na rok podatkowy 2020-2021.

Przedsiębiorstwa, które otrzymały rabat detaliczny w roku podatkowym 2019-2020, zostaną jak najszybciej rozliczone przez władze lokalne.

Spółka ma prawo do Business rates holiday, jeśli:

 • Posiada siedzibę w Anglii.
 • Działa w sektorze detalicznym, hotelarskim i / lub rekreacyjnym.

Z ulgi skorzystają właściciele tych nieruchomości, które są w całości lub w głównej mierze używane jako:

 • sklepy, restauracje, kawiarnie, lokale gastronomiczne, kina oraz miejsca koncertów i muzyki na żywo
 • nieruchomości dla zorganizowania wypoczynku
 • hotele, kwatery dla gości oraz zakwaterowanie z wyżywieniem we własnym zakresie

Jak uzyskać dostęp do schematu?

Nie należy nic samodzielnie wykonywać. Ta zniżka zostanie zastosowana w następnym rachunku Council Tax w kwietniu 2020 r. Jednak władze lokalne mogą być zmuszone ponownie wystawić automatycznie rachunek, aby wykluczyć opłatę biznesową. 

Dotacje pieniężne dla firm prowadzących handel detaliczny, hotelarstwo i rekreację

Program The Retail and Hospitality Grant Scheme zapewnia przedsiębiorstwom z sektora detalicznego, hotelarskiego i rekreacyjnego dotację pieniężną w wysokości do £25 000 na nieruchomość.

Firmy z tych sektorów o wartości podlegającej opodatkowaniu poniżej £15 000  otrzymają dotację w wysokości £10 000.

Przedsiębiorstwa z tych sektorów, których wartość podlegająca opodatkowaniu wynosi od £15 001 do £51 000, otrzymają dotację w wysokości £25 000.

Twoja spółka ma prawo do The Retail and Hospitality Grant Scheme, jeśli:

 • Posiada siedzibę w Anglii.
 • Działa w sektorze detalicznym, hotelarskim i / lub rekreacyjnym.

Z ulgi skorzystają właściciele nieruchomości, które są w całości lub w głównej mierze używane jako:

 • sklepy, restauracje, kawiarnie, lokale gastronomiczne, kina oraz miejsca koncertów i muzyki na żywo
 • nieruchomości dla zorganizowania wypoczynku
 • hotele, kwatery dla gości oraz zakwaterowanie z wyżywieniem we własnym zakresie

Jak uzyskać dostęp do schematu?

Nie należy nic samodzielnie wykonywać. Ta zniżka zostanie zastosowana w następnym rachunku Council Tax w kwietniu 2020 r. Jednak władze lokalne mogą być zmuszone ponownie wystawić rachunek automatycznie, aby wykluczyć opłatę biznesową. 

Wszelkie zapytania dotyczące kwalifikowania się do schematu lub przyznania ulg i dotacji należy kierować do odpowiednich władz lokalnych.

Find your local authority

Wsparcie dla nurseries/przedszkoli, które płacą business rates

Urząd wprowadzi business rates holiday dla nurseries/przedszkoli w Anglii na rok podatkowy 2020–2021.

Spółka ma prawo do Business rates holiday, jeśli ma siedzibę w Anglii.

Z ulgi skorzystają właściciele tych nieruchomości, które spełniają następujące warunki:

 • Są okupowane przez dostawców na Ofsted’s Early Years Register.
 • W całości lub głównej mierze są wykorzystywane do zapewnienia  Early Years Foundation Stage.

Jak uzyskać dostęp do schematu?

Nie należy nic samodzielnie wykonywać. Ta zniżka zostanie zastosowana w następnym rachunku Council Tax w kwietniu 2020 r. Jednak władze lokalne mogą być zmuszone ponownie wystawić automatycznie rachunek, aby wykluczyć opłatę biznesową. 

Wsparcie dla firm, które płacą niewiele lub nie płacą żadnych business rates

Rząd zapewni dodatkowe fundusze w ramach programu Small Business Grant Scheme dla władz lokalnych, aby wesprzeć małe firmy, które już płacą niewiele lub wcale nie płacą stawek biznesowych z powodu: ulgi dla małych firm small business rate relief (SBBR), ulgi dla rural rate relief (RRR) i ulgi “tapered relief”. Zapewni to jednorazową dotację w wysokości £10 000 kwalifikującym się firmom, aby pomóc im w pokryciu bieżących kosztów działalności.

Spółka kwalifikuje się do Small Business Grant Scheme, jeśli:

 • Posiada siedzibę w Anglii.
 • Jest małą firmą i już otrzymuje SBBR i / lub RRR.
 • Jest firmą zajmującą nieruchomości.

Jak uzyskać dostęp do schematu?

Nie należy nic samodzielnie wykonywać. Władze lokalne napiszą do dyrektora, jeśli spółka kwalifikuje się do tej dotacji.

Wsparcie dla przedsiębiorstw za pośrednictwem programu pożyczek Coronavirus Business Interruption Loan Scheme

Nowy tymczasowy program pożyczek Coronavirus Business Interruption Loan, dostarczony przez British Business Bank, zostanie uruchomiony na początku przyszłego tygodnia, aby wspierać głównie małe i średnie firmy w dostępie do pożyczek bankowych i kredytów  w rachunku bieżącym.

Rząd zapewni pożyczkodawcom gwarancję 80% na każdą pożyczkę (z zastrzeżeniem limitu roszczeń na pożyczkodawcę), aby zachęcić ich do dalszego zapewniania finansowania małych i średnich firm. Rząd nie obciąży przedsiębiorstw ani banków za tę gwarancję, a program będzie wspierał pożyczki o wartości do 5 milionów funtów.

Spółka ma prawo do programu Coronavirus Business Interruption Loan Scheme, jeśli:

 • Posiada siedzibę w Wielkiej Brytanii, a jej obroty nie przekraczają 45 milionów funtów rocznie.
 • Spełnia inne kryteria kwalifikacyjne od British Business Bank.

Jak uzyskać dostęp do schematu?

Pełny regulamin Programu oraz lista akredytowanych kredytodawców są dostępne na stronie internetowej British Business Bank (British Business Bank website). Wszystkie główne banki będą oferować ten program zaraz po jego uruchomieniu. Do tego programu wchodzi 40 akredytowanych dostawców.

Jeżeli Twoja spółka się kwalifikuje, to sugerujemy jak najszybszą rozmowę z Twoim bankiem lub dostawcą finansowym (nie British Business Bank) w celu omówienia z nim Twojego biznesplanu. Pomoże to dostawcy usług finansowych działać szybko po uruchomieniu programu. Jeśli Twoja spółka posiada istniejącą pożyczkę z miesięcznymi opłatami, możesz poprosić o przerwę od spłaty, aby pomóc w przepływie środków pieniężnych.

Program będzie dostępny od początku przyszłego tygodnia, począwszy od 23 marca 2020.

Wsparcie dla większych firm poprzez COVID-19 Corporate Finance Facility

W ramach nowego instrumentu korporacyjnego finansowania Covid-19 Corporate Financing Facility, Bank of England będzie kupował krótkoterminowe długi od większych firm.

Wesprze to Twoją firmę, jeśli dotknie ją krótkoterminowe ograniczenie finansowania, pozwoli także sfinansować krótkoterminowe zobowiązania spółki.

COVID-19 Corporate Finance Facility będzie także wspierać ogólnie rynki finansów korporacyjnych i ułatwiać dostarczanie kredytów wszystkim firmom.

Wszystkie brytyjskie firmy są uprawnione do COVID-19 Corporate Finance Facility.

Jak uzyskać dostęp do schematu?

Program będzie dostępny na początku tygodnia od 23 marca 2020 r.

Więcej informacji można uzyskać na stronie Bank of England.

Wsparcie dla firm płacących podatek: usługa Time to Pay

Wszystkie firmy i osoby self-employed znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej i mające zaległe zobowiązania podatkowe mogą kwalifikować się do otrzymania wsparcia w zakresie spraw podatkowych za pośrednictwem usługi HMRC’s Time To Pay.

Ustalenia te uzgadniania się indywidualnie, są one dostosowane do osobistych okoliczności oraz zobowiązań.

Spółka ma prawo do Time to Pay, jeśli:

 • Płaci podatek urzędowi w Wielkiej Brytanii.
 • Ma zaległe zobowiązania podatkowe.

Jak uzyskać dostęp do schematu?

W przypadku nieuiszczenia podatku lub kolejnej płatności z powodu COVID-19 należy zadzwonić na specjalną linię pomocy HMRC: 0800 0159 559.

Insurance

Firmy, które mają ochronę zarówno przed pandemią, jak i nakazanym przez rząd zamknięciem, powinny zostać objęte ubezpieczeniem, ponieważ rząd i branża ubezpieczeniowa potwierdziły 17 marca 2020 r., że porady dotyczące unikania pubów, teatrów itp. są wystarczające, aby złożyć roszczenie, o ile wszystkie inne warunki są spełnione.

Polisy ubezpieczeniowe znacznie się różnią, dlatego firmy są zachęcane do sprawdzania warunków określonych polis i kontaktowania się z ich dostawcami. Większość firm raczej nie zostanie objęta ubezpieczeniem, ponieważ standardowe polisy ubezpieczeniowe na wypadek przerwania działalności zależą od szkód materialnych i wykluczają pandemie.

Podobne artykułu, które mogą Cię zainteresować:

Koronawirus – wsparcie dla przedsiębiorców

Koronawirus – wsparcie dla pracodawców

Koronawirus – pożyczki rządowe dla MŚP

Koronawirus – pomoc rządowa dla self-employed

Koronawirus – pomoc rządowa dla pracowników

P.S. 

Jeśli szukasz profesjonalnej księgowości, nie wahaj się skontaktować z naszą kancelarią. Gwarantujemy najwyższą jakość świadczonych usług popartą brytyjskim wykształceniem naszych księgowych. Jesteśmy dostępni pod:  

info@firmawanglii.pl     +48 22 2701 282

Dodaj komentarz