590 Kingston Road
London, SW20 8DN
Firma w Anglii

Brytyjska spółka PLC (Public Limited Company)

Spółka PLC, czyli Public Limited Company, to jedna z wielu struktur biznesowych możliwych do utworzenia pod jurysdykcją Wielkiej Brytanii. Jest o odpowiednik polskiej spółki akcyjnej, czyli spółki kapitałowej, której działalność opiera się na obiegu akcji należących do akcjonariuszy. Kapitał zakładowy takiej formy biznesowej jest tworzony przez wkłady własne założycieli, stających się przez to współwłaścicielami spółki. (więcej…)
27 maja 2020
Firma w Anglii

Brytyjska spółka limited (Ltd)

Spółka typu Ltd (Limited) to jedna z wielu form działalności gospodarczej opracowanych przez brytyjskie prawo w celu przyciągnięcia do UK jak największej ilości inwestorów. Jest ona odpowiednikiem polskich spółek z o.o. charakteryzujących się własna osobowością prawną oraz zabezpieczających tworzących ją wspólników przed osobistą odpowiedzialnością za zobowiązania spółki, jako że majątek spółki należy do niej, a nie do udziałowców. (więcej…)
13 maja 2020
Firma w Anglii

Brytyjska spółka LLP (Limited Liability Partnership)

Pomimo zawirowań związanych z wyjściem Wielkiej Brytanii z UE oraz nadzwyczajną sytuacją spowodowaną epidemią COVID 19 Zjednoczone Królestwo nadal jest potężną gospodarką gwarantującą bardzo korzystne warunki dla prowadzenia w nim działalności gospodarczej, wyrażające się między innymi dużą ilością możliwych do założenia i prowadzenia form działalności gospodarczej. Jedną z nich jest spółka partnerska LLP. (więcej…)
6 maja 2020