590 Kingston Road
London, SW20 8DN

Pomimo zawirowań związanych z wyjściem Wielkiej Brytanii z UE oraz nadzwyczajną sytuacją spowodowaną epidemią COVID 19 Zjednoczone Królestwo nadal jest potężną gospodarką gwarantującą bardzo korzystne warunki dla prowadzenia w nim działalności gospodarczej, wyrażające się między innymi dużą ilością możliwych do założenia i prowadzenia form działalności gospodarczej. Jedną z nich jest spółka partnerska LLP.

Czym jest spółka LLP?

Ten rodzaj spółki (Limited Liability Partnership) to swego rodzaju hybryda spółki kapitałowej i osobowej, stworzona po to, aby w ramach jednej konstrukcji połączyć główne zalety obu wspomnianych spółek. Są to ograniczenie wspólników za zobowiązania spółek (typowe dla kapitałowych), oraz transparentność podatkowa (typowa dla osobowych).

Na szczególną uwagę zasługuje rzeczona transparentność, ponieważ zapobiega ona podwójnemu opodatkowaniu wyrażającemu się koniecznością zapłaty podatku od dochodu spółki, a następnie od dywidend wypłacanych wspólników (jak miałoby to miejsce w przypadku spółki kapitałowej). Dzięki przejęciu cech spółek osobowych, jej dochody przypisywane są całkowicie wspólnikom a nie spółce, dzięki czemu podatek od dochodu spółki nie jest odprowadzany.

Spółka LLP posiada osobowość prawną.

Zasięg działania.

Spółka LLP może prowadzić działania o zasięgu ogólnoświatowym, co wiąże się z kolejną, ciekawą cechą świadczącą na jej korzyść. Mianowicie wspólnicy prowadzący działalność w jej ramach, nie muszą być rezydentami brytyjskimi, ani nawet robić tego na terytorium UK. Co więcej, jeżeli działalność taka jest prowadzona całkowicie poza granicami UK, a wspólnicy nie są jego rezydentami, zarówno oni jak i spółka nie podlegają brytyjskiemu obowiązkowi podatkowemu, co nie zmienia faktu, że na ten typ działalności „spływa” prestiż potęgi i stabilności brytyjskiej gospodarki.

Nie oznacza to jednak, że spółka LLP całkowicie zwalnia z obowiązku podatkowego. Wspólnicy muszą zapłacić podatek od osiąganych dochodów, ale robią to w miejscu swojej rezydencji podatkowej.

Komu dedykowana jest spółka LLP?

Na założenie tego rodzaju spółki, powinni zdecydować się ci, którzy pod brytyjskim sztandarem chcieliby prowadzić działalność gospodarczą poza granicami Wielkiej Brytanii, jednocześnie nie chcąc zostać jej rezydentami.

Jak zbudowana jest spółka LLP?

Spółkę LLP tworzą wspólnicy (min. 2), określający wzajemne obowiązki w drodze spisania umowy spółki. Umowa jest poufna; nie trzeba zgłaszać jej w Urzędzie Rejestrowym. Wspólnikami nie muszą być ludzie, mogą to być inne spółki.

Inne obowiązki i korzyści.

Do najważniejszych obowiązków spółek LLP należy sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych, które następnie (z pewnymi wyjątkami) poddawane są kontroli biegłego rewidenta, a ponadto wszyscy wspólnicy obarczeni są przymusem składania rocznych zeznań podatkowych (do HMRC, nawet jeżeli prowadzą działalność poza UK).

Spółka LLP chroni swoich wspólników przed osobistą odpowiedzialnością za swoje długi, ale z jednym wyjątkiem: sytuacją w której wspólnik/wspólnicy zdawali sobie sprawę, ze bankructwo spółki jest pewne.

LLP nie ma obowiązku rejestracji jako podatnika VAT, jeżeli nie prowadzi działalności w UK lub UE. Musi to uczynić (w HMRC), kiedy działa w którejś z tych jurysdykcji, a jej obroty przekroczyły, ewentualnie wszystko wskazuje na to że przekroczą 77 000 £ za ostatnie 12 miesięcy.

Mogą Cię zainteresować

Każdemu zainteresowanemu przeniesieniem firmy do Anglii polecamy artykuły z naszego bloga:

5 niezmiennych korzyści z przeniesienia firmy do Anglii.

Brytyjska spółka limited, 12 najważniejszych faktów.

Księgowość spółki limited. 

Jak założyć firmę w Anglii. 

P.S.

Jeśli zastanawiasz się, czy możesz przenieść firmę do Anglii, nie wahaj się zadać pytania naszym specjalistom. Gwarantujemy najwyższą na polskim rynku jakość świadczonych usług popartą brytyjskim wykształceniem naszych księgowych. Jesteśmy dostępni pod:

info@firmawanglii.pl     +48 22 2701 282 

Dodaj komentarz