590 Kingston Road
London, SW20 8DN

Firma w Anglii daje przedsiębiorcy wiele korzyści, ale może nakładać również obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Gdyż płacenie podatków jest niestety przykrym obowiązkiem każdego, kto zarabia pieniądze, niezależnie od tego, czy jest szefem przedsiębiorstwa czy pracownikiem najemnym. W Polsce synonimem owego obowiązku jest powszechnie znany skrót ZUS, kojarzący się przede wszystkim z kosztami ponoszonymi co miesiąc bez względu na wysokość dochodu.

A jak sprawa ubezpieczeń wygląda w Wielkiej Brytanii? Jurysdykcji często wybieranej przez przedsiębiorców z całego świata, jako jednej z najbardziej przyjaznych biznesowi? Aby rozstrzygnąć ten problem, należy spojrzeć na niego z perspektywy pracownika najemnego oraz osoby samozatrudnionej.

Pracownik

Jeżeli ktoś zdecydował się na pracę w cudzej firmie, będą go obowiązywać stawki ubezpieczeniowe kategorii 1 (Class 1 contributions). Są one podzielone na dwie części: jedną z nich opłaca pracodawca, a druga jest potrącana z wynagrodzenia pracownika. Aby odprowadzanie składek było technicznie możliwe, konieczne jest posiadanie numeru NIN, czyli National Insurance Number – jego odpowiednikiem jest polski NIP.

A teraz najważniejsze – jaka jest wysokość składek? No i tutaj zaczynają się dobre wiadomości: wysokość składek w UK zależna jest od wysokości dochodu (nie tak jak w Polsce, gdzie wysokość jest z góry określona). Najczęściej opłacanymi składkami kategorii pierwszej, są składki z kodem „A” opłacane w przypadku największej liczby pracowników.

W celu przejrzystego ich przedstawienia, zastosujmy następujący schemat:

PRZEDZIAŁ ZAROBKÓW MIESIĘCZNYCH

PROCENTOWA WYSOKOŚĆ SKŁADKI

Na pierwszy ogień: składki opłacane przez pracodawcę.

512 – 719 GBP

719 – 4167 GBP

powyżej 4167 GBP

A teraz składki odprowadzane z pensji pracownika.

512 – 719 GBP

719 – 4167 GBP

powyżej 4167 GBP

0%

13,8%

13,8%

0%

12%

2%

Jak zatem obliczyć wysokość należnych składek?

Załóżmy, że pracownik zarabia 5000 GBP miesięcznie. Przy czym uwaga: wydawać by się mogło, że wystarczy najpierw obliczyć 13,8% z 5000, potem 2% z 5000, potem dodać do siebie wyniki i gotowe. Jest trochę inaczej. Jak?

Należy kwotę zarobków podzielić na podane wcześniej przedziały:

Najpierw obliczymy wysokość składki odprowadzanej przez pracodawcę.

0 do 719 GBP – brak składki

719 a 4167 (czyli 3448) 3448 x 13,8% = 475,82

4167 a 5000 (czyli 833) 833 x 13,8% = 114,95

Łącznie: 475,82 + 114,95 = 590,77

Następnie przechodzimy do składki odprowadzanej z pensji:

0 do 719 GBP – brak składki

719 a 4167 (czyli 3448) 3448 x 12% = 413,76

4167 a 5000 (czyli 833) 833 x 2% = 16,66

Łącznie: 413,76 + 16,66 = 430,42

Należy też wspomnieć, że w kolejnych latach podatkowych, oba progi których przekroczenie będzie skutkować obowiązkiem zapłaty składek ubezpieczeniowych będą rosnąć; np. pracownik będzie płacił składki, jeżeli jego dochód przekroczy 9500 GBP rocznie.

Osoby samozatrudnione

Osoby samozatrudnione (self-employed) zobowiązane są do opłacania dwóch rodzajów składek: Class 2 oraz Class 4.

Class 2 (składka tygodniowa) jest obowiązkowa, jeżeli za ostatni rok podatkowy zysk wyniósł co najmniej 6365 GBP. W takiej sytuacji należy odprowadzić 3 GBP za każdy tydzień.

Class 4 uzależniona jest od wysokości rocznego dochodu netto; jeżeli mieścił się on w przedziale 8632 – 50 000 GBP, to należy zapłacić 3 GBP tygodniowo, plus 9% od wysokości kwoty ze wspomnianego przedziału dochodu. A co, jeżeli powodziło się na tyle dobrze, że dochód przekroczył 50 000 GBP? Trzeba „dopłacić” kwotę równą 2% dochodu powyżej 50 000 GBP

Jak widać system składek ubezpieczeniowych w Wielkiej Brytanii jest stosunkowo prosty, zarówno pod względem przepisów, jak i obliczania wysokości składek. Niewątpliwie jest to argument za przeniesieniem lub założeniem firmy w Zjednoczonym Królestwie.

Mogą Cię zainteresować.

Każdemu zainteresowanemu przeniesieniem firmy do Anglii polecamy artykuły z naszego bloga:

5 niezmiennych korzyści z przeniesienia firmy do Anglii.

Brytyjska spółka limited, 12 najważniejszych faktów.

Księgowość spółki limited. 

Firma w Anglii, jak założyć? 

P.S.

Firma w Anglii wydaje Ci się interesująca? Nie wahaj się zadać pytania naszym specjalistom. Gwarantujemy najwyższą na polskim rynku jakość świadczonych usług popartą brytyjskim wykształceniem naszych księgowych. Jesteśmy dostępni pod:

info@firmawanglii.pl     +48 22 2701 282 

Dodaj komentarz