590 Kingston Road
London, SW20 8DN

To prawda, że Wielka Brytania znana jest ze swoich atrakcyjnych i przyjaznych przedsiębiorcom przepisów podatkowych, co nie oznacza jednak, że podatków płacić w niej nie trzeba (chociaż gwoli ścisłości należy wspomnieć, że w pewnych okolicznościach można być zwolnionym z obowiązku podatkowego).

Niemniej, czy to zakładając własną firmę, czy też zatrudniając się w cudzej, należy pamiętać o obowiązku zapłaty konkretnych podatków. Podatki w UK, nie są jednak uciążliwe. Oto najważniejsze z nich.

Income Tax – podatek dochodowy od osób fizycznych

Temu podatkowi podlega każdy pracownik oraz dyrektor spółki (ze spółką Ltd na czele). Na pierwszy rzut oka może wydawać się skomplikowany, ponieważ w jego przypadku mamy do czynienia aż z czterema progami wyznaczającymi jego stawki, ale z drugiej strony, ta danina oferuje wyjątkowo wysoką kwotę wolną od podatku (personal allowance), bo aż 12 500 GBP rocznie, co w przeliczeniu na złotówki da nam około 60 000 zł! A jak przedstawiają się progi Income Tax?

Tak właśnie:

przedział zarobków kwota podatku

0 – 12 500 GBP 0%

12 500 GBP – 37 500 GBP 20%

37 500 GBP – 150 000 GBP 40%

powyżej 150 000 GBP 45%

Corporation Tax – podatek dochodowy od przedsiębiorstw

Jest on odpowiednikiem naszego podatku CIT. To bardzo prosty podatek, którego stawka wynosi 19%, przy założeniu, że po zakończeniu roku podatkowego, osoba prawna, czyli przedsiębiorstwo, wykazuje niezagospodarowany dochód. Każdy płatnik Corporation Tax w Wielkiej Brytanii, musi dopełnić pewnych formalności:

  • zarejestrować się jako płatnik Corporation Tax

  • przygotowywać coroczne zeznania podatkowe, oraz przechowywać otrzymywane i wystawiane firmowe dokumenty, co pozwala na precyzyjne wyliczenie kwoty podatku

  • opłacać podatek CT każdego roku, bądź też poinformować HMRC (brytyjski Urząd Podatkowy) że w danym roku firma nie płaci Corporation Tax, ponieważ 100% dochodów firmy zostało wypłaconych w formie tzw. pensji dyrektorskich

  • składać Company Tax Return, czyli coroczne zeznanie podatkowe w przewidzianym prawem terminie

Capital Gains Tax – podatek od zysków kapitałowych

W pewnych sytuacjach, takich jak np. sprzedaż aktywów spółki (akcje, nieruchomości), jej dyrektor może podlegać obowiązkowi zapłaty Capital Gains Tax, którego stawka waha się pomiędzy 18 – 25%, w zależności od całkowitej kwoty przychodów. Gdyby zaś właściciel firmy (musi nim być min. 12 miesięcy) zechciał ją sprzedać, może zastosować tzw. Enterpreneurs’ Relief, czyli ulgową stawkę podatku, wynoszącą 10%.

Podatek od dywidend

Dywidenda to nic innego jak część zysku spółki, wypłacana udziałowcom lub akcjonariuszom. Gdyby więc taki ktoś chciał zastosować metodę optymalizacji podatkowej, czyli w sposób całkowicie legalny obniżyć zobowiązania podatkowe, może wypłacić swoje wynagrodzenie nie w formie pensji, a dywidendy (lub część wynagrodzenia jako pensję, a część jako dywidendę). Dlaczego? Ponieważ dywidenda opodatkowana jest w bardzo atrakcyjny sposób:

wysokość dywidendy kwota opodatkowania

pierwsze 2000 GBP 0%

łączny dochód niższy niż 12 500 GBP/rok 0%

poniżej 37 500 GBP/rok 7,5%

powyżej 37 500 GBP/rok 32,5%

powyżej 150 000 GBP/rok stawka progresywna od 38,1% wzwyż

Podatek VAT – Value Added Tax

Podatki w UK, to również podatek VAT, czyli podatek od wartości dodanej, to chyba najbardziej poza PIT – em rozpoznawalna w naszym kraju danina. Obowiązuje ona oczywiście także w Wielkiej Brytanii.

Płatnikiem VAT na terenie UK można zostać dobrowolnie w każdej chwili, ale są sytuacje, kiedy zostać nim trzeba z mocy prawa. Oto one:

  • płacić VAT należy wtedy, kiedy roczny obrót firmy przekroczył 85 000 GBP

  • a także kiedy wszystko wskazuje na to, że obrót przekroczy 85 000 GBP w ciągu następnych 30 dni

  • kiedy prowadzisz firmę poza granicami Wielkiej Brytanii, ale na jej terytorium magazynujesz towar

  • jeżeli przejąłeś działającą firmę, będącą już płatnikiem VAT

  • kiedy Twoja firma jest co prawda zarejestrowana poza granicami UK, ale sprzedajesz do niego towary/usługi, a wartość rocznej sprzedaży przekroczyła kwotę 70 000 GBP

Stawki VAT w UK.

Część z nich podlega tzw. „Reduced rate”, wynoszącej zaledwie 5%. Do tej kategorii zaliczymy m.in. produkty związane z bezpieczeństwem dzieci, produkty energooszczędne, gaz i prąd kierowany do gospodarstw domowych.

Istnieje także „Zero rate” czyli oczywiście 0%, do której zaliczamy takie towary i usługi jak np. produkty dla niepełnosprawnych, produkty żywnościowe, produkty chroniące życie lub zdrowie, czy ubranka i obuwie dziecięce.

Ponadto prawo brytyjskie określa także grupy towarów wyłączone z opodatkowania (np. usługi edukacyjne, finansowe, pocztowe), oraz będące poza zakresem opodatkowania (np. opłaty drogowe, darowizny na cele charytatywne)

Oczywiście w Zjednoczonym Królestwie istnieją jeszcze inne rodzaje podatków, ale to właśnie te powyższe są najściślej związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw.

Mogą Cię zainteresować.

Jak widać podatki w UK, nie ograniczają tak bardzo przedsiębiorców jak te nałożone w Polsce. Każdemu zainteresowanemu przeniesieniem firmy do Anglii polecamy artykuły z naszego bloga:

5 niezmiennych korzyści z przeniesienia firmy do Anglii.

Brytyjska spółka limited, 12 najważniejszych faktów.

Księgowość spółki limited. 

Firma w Anglii, jak założyć? 

P.S.

Firma w Anglii wydaje Ci się interesująca? Nie wahaj się zadać pytania naszym specjalistom. Gwarantujemy najwyższą na polskim rynku jakość świadczonych usług popartą brytyjskim wykształceniem naszych księgowych. Jesteśmy dostępni pod:

info@firmawanglii.pl     +48 22 2701 282 

Dodaj komentarz