590 Kingston Road
London, SW20 8DN

Wielka Brytania znana jest w świecie jako jedna z najlepszych jurysdykcji pod względem założenia i prowadzenia w niej działalności gospodarczej; wie o tym każdy, kto zapoznał się z panującymi tam warunkami. Jeśli więc przekonały go one na tyle skutecznie, że zdecydował o rozpoczęciu kariery właśnie na Wyspach Brytyjskich, kolejnym krokiem będzie zorientowanie się w procedurach koniecznych dla założenia firmy w UK. Firma w Anglii, to świetny wybór, zobacz jak ją zarejestrować. 

Przedstawiając kolejne kroki zmierzające do rejestracji firmy w Zjednoczonym Królestwie, skoncentrujemy się na dwóch jej formach: spółce (w tym przypadku punktem odniesienia będzie spółka typu Limited), oraz self employed, czyli samozatrudnieniu odpowiedniemu dla początkujących biznesmenów.

Na początek – spółka.

Po pierwsze, należy złożyć do Companies House, czyli odpowiednika naszego KRS, wniosek o rejestrację spółki, załączając odpowiednie informacje i dokumenty. Należą do nich:

  • nazwa oraz adres rejestrowy spółki (o nich napiszemy szczegółowo poniżej)

  • dane dyrektora/dyrektorów

  • informacje dotyczące udziałów spółki, w tym ich wartości, ilości oraz sposobu podziału

  • dane udziałowca/udziałowców, którymi mogą być zarówno osoby prawne jak i fizyczne

  • SIC code. Jest to odpowiednik polskiego EDG, czyli identyfikator rodzaju działalności

  • memorandum and articles of association – odpowiednik umowy założycielskiej polskiej spółki z o.o. (właściwy dla spółek Ltd)

  • Informations about Persons of Significant Control”, czyli dane o osobach posiadających znacząca kontrolę nad spółką

Adres

Nazwa firmy nie może być taka sama jak nazwa innej, już zarejestrowanej w Companies House. Musi też zawierać słowo Limited lub skrót Ltd (uwaga! Ciekawostka; jeżeli rejestrujesz firmę w Walii, zamiast Limited lub Ltd, możesz użyć słowa Cyfyngedig lub skrótu Cyf). Nazwa nie może także być „zbyt podobna” do innej – np. różnic się tylko znakami interpunkcyjnymi lub wielkością liter. Nie może też zawierać wulgarnych i obraźliwych słów, ani sugerować powiązań z instytucjami rządowymi (no chyba że ma właściwe pozwolenie).

Adres firmy, czyli adres rejestracyjny, musi być adresem fizycznym odpowiadającym miejscu rejestracji spółki (nie możesz mieć szkockiego adresu, jeżeli firma zarejestrowana jest w Anglii). Adres jest o tyle ważny, ponieważ właśnie tam będzie wysyłana firmowa korespondencja.

Po drugie >(zakładając, że pierwsze zostało przeprowadzone właściwie), firma zostanie wpisana do rejestru firm, a jej nazwa pojawi się w krajowym Indeksie Spółek, otrzymując jednocześnie Company Number oraz potwierdzający fakt rejestracji certyfikat.

Po trzecie – ten krok przeprowadza już Companies House – informacje dotyczące nowo powstałej firmy zostają przesłane do HMRC, czyli brytyjskiego Urzędu Skarbowego.

Po czwarte, trzeba trochę poczekać. W ciągu kilku tygodni HMRC prześle nam dokumenty umożliwiające rozliczenie podatkowe po pierwszym roku działalności.

Po piąte, praca! Ten etap to już praca zarobkowa, połączona z obowiązkiem dokonania rocznego rozliczenia oraz wysłania go do HMRC.

Samozatrudnienie

Samozatrudnienie (self employed) to najprostsza forma prowadzenia własnej działalności gospodarczej, przeznaczona dla osób stawiających pierwsze kroki w dziedzinie swojego biznesu, zwłaszcza takich, którzy nie mają potrzeby zatrudniać innych pracowników.

Rejestracja takiej działalności jest też dużo prostsza, niż w przypadku spółki.

a) upewnij się, czy posiadamy wszelkie konieczne koncesje niezbędne dla prowadzenia planowanej przez nas działalności (na szczęście nie każda działalność wymaga koncesji)

b)>Wyrób sobie numer NIN (National Insurance Number), będący odpowiednikiem naszego NIP – u.

c) zarejestruj działalność w HMRC, wypełniając formularz CWF 1. Będzie on wymagał podania sporej ilości danych, takich jak imię, nazwisko, adres, numer NIN, datę urodzenia, kontaktowe numer telefonu oraz adres email, datę rozpoczęcia działalności oraz jej rodzaj, firmowe adres i numer telefonu, a także indywidualny numer podatkowy (UTR), przy założeniu, że osoba rejestrująca self employment takowy posiada.

Warto wiedzieć, że rejestracji samozatrudnienia można dokonać do trzech miesięcy po rozpoczęciu działalności.

Koszt

W przypadku samozatrudnienia, musimy liczyć się z kosztami założenia w wysokości 60 GBP, natomiast comiesięczne rozliczenia połączone z rocznym Self Assesment (rozliczenie z HMRC) to minimum 50 GBP na miesiąc.

W przypadku spółki Ltd należy liczyć się z wydatkiem rzędu 120 – 1890 GBP, oraz kosztem miesięcznej księgowości w przedziale 120 – 160 GBP. Konieczny też będzie kapitał założycielski, ale dla spółki Limited może on wynieść zaledwie 1GBP.

(Uwaga: jeżeli mowa była by o spółce typu PLC – Public Limited Company – wtedy kapitał założycielski sięgnie kwoty 50 000 GBP, a której 1/4 musi zostać wpłacona na firmowe konto. Dlatego też spółka Ltd jest o wiele bardziej popularna dla początkujących biznesmenów, którzy nie decydują się na samozatrudnienie).

Mogą Cię zainteresować.

Każdemu zainteresowanemu przeniesieniem firmy do Anglii polecamy artykuły z naszego bloga:

5 niezmiennych korzyści z przeniesienia firmy do Anglii.

Brytyjska spółka limited, 12 najważniejszych faktów.

Księgowość spółki limited. 

Firma w Anglii, jak założyć? 

P.S.

Firma w Anglii wydaje Ci się interesująca? Nie wahaj się zadać pytania naszym specjalistom. Gwarantujemy najwyższą na polskim rynku jakość świadczonych usług popartą brytyjskim wykształceniem naszych księgowych. Jesteśmy dostępni pod:

info@firmawanglii.pl     +48 22 2701 282 

Dodaj komentarz