590 Kingston Road
London, SW20 8DN

Wielka Brytania znana jest ze swojego przyjaznego nastawienia do biznesu, niskich podatków, wysokiej kwoty wolnej od podatku i przejrzystego prawa. Wszystko to przyciąga na jej terytorium licznych przedsiębiorców z całego świata. Jednak nawet w tak atrakcyjnej lokalizacji prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością ponoszenia pewnych kosztów. Firma w Anglii, to niewielki koszt, a oto, jak w przybliżeniu kształtuje się w skali roku.

Jeżeli mowa o pierwszym roku działalności, należy wliczyć koszt rejestracji, który wynosi około 70 GBP. Chcąc skorzystać z pośrednictwa specjalistycznej firmy, przeprowadzającej proces rejestracji spółek, należy liczyć się z dodatkowym wydatkiem w granicach od ok. 40 do 400 GBP, a to w zależności od zakresu usług, wyświadczonych przez wynajętą firmę. Cena za pośrednictwo przy rejestracji self – employment to przedział 30 – 50 GBP.

Podatek dochodowy

Tą kategorię kosztów, możemy nazwać kosztami względnymi, ponieważ nie można podać ich konkretnej wysokości. Przyczyna jest oczywista: zależy ona od kwoty dochodu, która każdego roku może być inna. Należy jednak być świadomym najważniejszych faktów dotyczących podatków, które musi płacić firma w Anglii.

Kwota wolna od podatku wynosi 12 500 GBP. Podatek dochodowy od osób fizycznych dzieli się na cztery stawki:

Przedział zarobków

0 – 12 500 GBP

0%

12 500 GBP – 37 500 GBP

20%

37 500 GBP – 150 000 GBP

40%

Powyżej 150 000 GBP

45%

Obciążenie podatkowe może zostać zmniejszone poprzez wypłatę części wynagrodzenia w formie korzystnie opodatkowanej dywidendy:

wysokość dywidendy

kwota opodatkowania

Do 2000 GBP

0%

łączny dochód niższy niż 12 500 GBP/rok

0%

poniżej 37 500 GBP/rok

7,5%

powyżej 37 500 GBP/rok

32,5%

powyżej 150 000 GBP/rok

stawka progresywna od 38,1% wzwyż

Podatek CIT

Jeśli firma w Anglii osiągnie zysk, zapłaci podatek CIT. To konieczność odprowadzenia 19% dochodu firmy.

VAT

Obowiązek zapłaty podatku VAT pojawia się w czterech sytuacjach:

  • roczny obrót firmy przekroczył 85 000 GBP

  • wszystko wskazuje na to, że obrót przekroczy 85 000 GBP w ciągu następnych 30 dni

  • firma działa poza granicami Wielkiej Brytanii, ale na jej terytorium magazynowany jest towar

  • jeżeli przejęto działającą firmę, będącą już płatnikiem VAT

  • kiedy firma jest zarejestrowana poza granicami UK, ale sprzedawane są do niego towary/usługi, a wartość rocznej sprzedaży przekroczyła kwotę 70 000 GBP

W innych przypadkach płatnikiem VAT jest się dobrowolnie.

VAT w Wielkiej Brytanii dzieli się na trzy kategorie (stawki):

  • Standard rate – 20%

  • Reduced rate – 5%

  • Zero rate – 0%

Opłaty jednorazowe:

Opłaty roczne za rozliczenie VAT:

Rozliczenie VAT spółek aktywnych – ok. 480 GBP/rok

Rozliczenie Zero rate spółek nieaktywnych – ok. 140GBP/rok

Payroll

Wynajęcie firmy prowadzącej rozliczenia z kadrami firmy (obliczenie stawek podatkowych, składek ubezpieczeniowych, przygotowanie payslip’ów) to kolejny wydatek, z którym należy się liczyć. Także tutaj koszta dzielimy na roczne i jednorazowe. Jednorazowo zapłacimy:

ok. 50 GBP za rejestrację firmy jako pracodawcy wraz z rejestracją pracowników

Koszt roczny to:

  • rozliczenia pracowników – ok. 140 GBP/rok

  • zamkniecie roku pracowniczego – ok. 50 GBP/rok

Rozliczenie roczne

Każda firma w UK ma obowiązek złożenie rocznego rozliczenia podatkowego. Przy założeniu, że zajmie się tym firma zewnętrzna, trzeba będzie zapłacić stawkę w granicach 450 GBP/rok.

Ubezpieczenia społeczne

Podobnie jak w przypadku podatków, wysokość stawek ubezpieczeniowych zależeć będzie od wysokości zarobków (w przeciwieństwie do prawa polskiego). Oto jak przedstawiają się kwoty National Insurance:

Przedział zarobków miesięcznych

Procentowa wysokość stawki

składki opłacane przez pracodawcę

512 – 719 GBP

0%

719 – 4167 GBP

13,8%

powyżej 4167 GBP

13,8%

składki odprowadzane z pensji pracownika

512 – 719 GBP

0%

719 – 4167 GBP

12%

powyżej 4167 GBP

2%

Ważne!

Należy pamiętać, ze przedstawione powyżej kwoty są szacunkowe! Ich wysokość będzie zależeć od konkretnych firm świadczących usługi z zakresu pośrednictwa – a dokładnie od ustalonych przez nie cen – oraz wyboru przez firmę odpowiedniego dla niej pakietu rzeczonych usług.

<Zakładając że powyższe stawki uznamy jako średnie, to dla firmy działającej już ponad rok, i od ponad roku zarejestrowanej jako płatnik VAT, roczny koszt utrzymania wyniesie średnio (nie wliczając podatków i składek ubezpieczeniowych, które jak wiemy nie są stałe) 1120 GBP, czyli ok. 5000 zł.

Każdemu zainteresowanemu przeniesieniem firmy do Anglii polecamy artykuły z naszego bloga:

5 niezmiennych korzyści z przeniesienia firmy do Anglii.

Brytyjska spółka limited, 12 najważniejszych faktów.

Księgowość spółki limited. 

Jak założyć firmę w Anglii. 

P.S.

Jeśli zastanawiasz się, czy możesz przenieść firmę do Anglii, nie wahaj się zadać pytania naszym specjalistom. Gwarantujemy najwyższą na polskim rynku jakość świadczonych usług popartą brytyjskim wykształceniem naszych księgowych. Jesteśmy dostępni pod:

info@firmawanglii.pl     +48 22 2701 282 

Dodaj komentarz