590 Kingston Road
London, SW20 8DN

12 czerwca 2020 r. rząd ogłosił wprowadzenie nowych kontroli granicznych w imporcie z UE do UK, ktora będzie wprowadzana etapami, a odprawy celne na towary, które nie są kontrolowane, mogą być opóźnione do 30 czerwca 2021 r.

Poniżej przedstawiamy informacje ze strony HMRC, w jaki sposób mogą Państwo przygotować swoją firmę do handlu z UE od 1 stycznia 2021 r.

Co ulegnie zmianie?

Po zakończeniu okresu przejściowego Wielka Brytania opuści UE i Custom Union.

Od 1 stycznia 2021 roku zostaną wprowadzone kontrole przepływu towarów między Wielką Brytanią a UE. W przypadku importu i eksportu towarów, które są sklasyfikowane jako „controlled goods”, dlatego też trzeba będzie składać deklaracje celne.

Procesy importu towarów niekontrolowanych będą realizowane w 3 etapach: styczeń, kwiecień i lipiec. Tabela poniżej pokazuje to bardziej szczegółowo.

Co należy zrobić?

Upewnij się, że posiadasz VAT-GB i numer EORI aby móc eksportować i importować towary z i do UK

Dodatkowo, firmy handlujące z EU będą musiały ubiegać się o VAT-EU i numer EORI, który będzie nadawany w czasie składania pierwszej deklaracji celnej w jednym z krajów UE.

Zdecyduj, w jaki sposób zamierzasz dokonać zgłoszeń celnych

Agenci celni, spedytorzy i operatorzy mogą pomóc w złożeniu deklaracji i dostarczeniu niezbędnych informacji. Więcej informacji w tej sprawie, mogą Państwo uzyskać na stronie poniżej:

www.gov.uk/guidance/appoint-someone-to-deal-with-customs-on-your-behalf

UWAGA: W chwili obecnej nasza firma nie współpracuje z żadnym agentem celnym.

Sprawdź, czy importowane towary kwalifikują się do „staged controls”

Etapy kontroli zostały opisane w tabeli poniżej.

Większość spółek z poprawną dokumentacją (ang. Good compliance records) będzie w stanie odroczyć deklaracje importowe większości towarów do 6 miesięcy po 1 stycznia 2021 r.

Więcej informacji w tej sprawie, mogą Państwo uzyskać na stronie poniżej:

www.gov.uk/guidance/using-simplified-declarations-for-imports

Zdecyduj, jak będziesz rozliczać podatek VAT od importu podczas dokonywania zgłoszenia celnego

Od 1 stycznia 2021 r. Przedsiębiorcy będą mogli korzystać z odroczonego rozliczania podatku VAT od importu niezależnie skąd został zakupiony towar.

Więcej informacji w tej sprawie, mogą Państwo uzyskać na stronie poniżej:

www.gov.uk/guidance/check-when-you-can-account-for-import-vat-on-your-vat-return

Sprawdź, czy 20% wartości VAT od importowanego będzie należne na granicy

VAT od importowanego towaru nie będzie należny na granicy, jeśli wartość towarów w przesyłce nie przekracza 135 GBP Jedynymi wyjątkami będą wyroby objęte akcyzą oraz prezenty.

Więcej informacji w tej sprawie, mogą Państwo uzyskać na stronie poniżej:

www.gov.uk/government/publications/changes-to-vat-treatment-of-overseas-goods-sold-to-customers-from-1-january-2021

Sprawdź listę towarów kontrolowanych (controlled-goods), aby określić, czy musisz wypełniać deklaracje od stycznia. Jeśli importowanych towarów nie ma na liście, możesz opóźnić deklaracje do lipca 2021 roku

Aby sprawdzić, czy importowane towary znajdują się na liście towarów kontrolowanych, proszę wejdź w link poniżej:

www.gov.uk/guidance/list-of-goods-imported-into-great-britain-from-the-eu-that-are-controlled

Sprawdź rządowe tabele taryfowe by dowiedzieć się, jak wpłynie to na dodatkowe koszty sprowadzenia towaru

Od 1 stycznia 2021 roku zaczną obowiązywać nowe stawki celne na import – zwane UK Global Tariff. Wszystkie stawki można znaleźć w linku poniżej:

https://www.gov.uk/guidance/uk-tariffs-from-1-january-2021

Zarejestruj się w nowej usłudze wsparcia firm handlowych (new Trader Support Service), jeśli przewozisz towary między Wielką Brytanią a Irlandią Północną lub przywozisz towary do Irlandii Północnej spoza Wielkiej Brytanii

Bezpłatna usługa wsparcia handlowców (Trade Support Service: TSS) zajmie się nowymi procedurami powstałymi w wyniku Brexitu w Irlandii Północnej od 1 stycznia 2021 roku.

Aby zgłosić zainteresowanie korzystaniem z tej usługi należy wejść w link poniżej:

www.gov.uk/guidance/trader-support-service

Należy pamiętać, że usługa TSS nie jest dostępna dla towarów przewożonych między Wielką Brytanią a UE.

Bądź na bieżąco

Aby być na bieżąco z najnowszymi informacjami dotyczącymi wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, możesz zarejestrować się w bezpłatnej usłudze aktualizacji przez e-mail:

www.gov.uk/hmrc/business-support

Poniżej więcej wskazówek dotyczących zmian w handlu z UE w nadchodzących miesiącach.

Jak będzie wyglądać import i eksport z i do Wielkiej Brytanii po wprowadzeniu zmian w 2021 r.

Krok 1: od 1 Stycznia 2021

Gdy importujesz towary niekontrolowane będziesz mieć 6 miesięcy od daty przybycia towarów do Wielkiej Brytanii na:

 • Złożenie zgłoszenia celnego.
 • Opłacenie cła i podatku VAT od importu (przy składaniu deklaracji celnej)

Od 1 stycznia do 30 czerwca musisz prowadzić szczegółową ewidencję importowanych towarów, Aby ułatwić deklarację i skorzystaj z odroczonego rozliczania podatku VAT, jeśli jesteś zarejestrowanym podatnikiem VAT.

Kiedy importujesz towary kontrolowane (takie jak alkohol lub wyroby tytoniowe):

 • Jeśli importujesz przez lokalizację, która ma istniejący system kontroli celnej, musisz przesłać zgłoszenia celne, gdy towary przybywają do Wielkiej Brytanii, chyba że składujesz je w tymczasowym magazynie.
 • Możesz przechowywać towary w tymczasowym magazynie do 90 dni przed terminem złożenia deklaracji.

Jeśli importujesz przez lokalizację bez systemu kontroli celnej, musisz:

 • Składać zgłoszenia celne przed opuszczeniem UE.
 • Poinformować HMRC, że Twoje towary dotarły (korzystając z odpowiednich systemów celnych HMRC). Wprowadzane towary objęte akcyzą muszą być zgłoszone do Systemu Przemieszczania i Kontroli Akcyzy do końca następnego dnia roboczego po przybyciu do Wielkiej Brytanii.
 • Od razu płacić cło i importować podatek VAT, chyba że towary zostaną wprowadzone do odprawy celnej specjalna procedura.

Jeśli importujesz żywe zwierzęta, produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego wysokiego ryzyka lub rośliny lub produkty roślinne wysokiego ryzyka, będziesz musiał:

 • Wstępnie powiadomić za pośrednictwem nowego brytyjskiego systemu importu produktów, zwierząt, żywności i pasz (IPAFFS)
 • Dostarczyć dokumentację zdrowotną żywych zwierząt
 • Dostarczać świadectwa fitosanitarne dla roślin lub produktów roślinnych wysokiego ryzyka
Krok 2: od 1 Kwietnia 2021

Importując produkty pochodzenia zwierzęcego lub roślinne, musisz:

 • Wstępnie zgłosić za pomocą IPAFFS (ang. pre-notify using the IPAFFS).
 • Dostarczyć dokumentację zdrowotną.
 • Dostarczać świadectwa fitosanitarne dla wszystkich roślin i produktów roślinnych objętych regulacjami.
Krok 3: od 1 Lipca 2021

Importując jakiekolwiek towary do Wielkiej Brytanii, będziesz musiał:

 • Składać pełne deklaracje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony przed przybyciem towarów do Wielkiej Brytanii.
 • Złożyć deklaracje celne w ciągu 90 dni od przybycia towarów do Wielkiej Brytanii na miejsce przy użyciu modelu tymczasowego przechowywania.
 • Składać zgłoszenia celne przed opuszczeniem UE przez towary w przypadku przemieszczania się przez lokalizacje przy użyciu modelu przed złożeniem.
 • Opłacić należne cło i podatek VAT od importu (przy składaniu deklaracji celnych)
 • Nastąpi również wzrost kontroli bezpośredniej towarów, zwierząt, roślin i ich produktów w ramach SPJ.
 • Będziesz mógł, ale nie będzie zmuszony, korzystać z odroczonego rozliczania podatku VAT.

Wszystkie te informacje, mogą znaleźć Państwo w języku angielskim:  TUTAJ.

Dodaj komentarz