590 Kingston Road
London, SW20 8DN

Od przyszłego roku, w związku z przeprowadzonym Brexitem oraz zakończonym okresem przejściowym, zmianom ulegną nie tylko zasady transakcji handlowych prowadzonych między krajami Unii Europejskiej a Wielką Brytanią, ale także przepisy dotyczące zatrudniania zagranicznych pracowników (pochodzących z krajów Wspólnoty). Poniżej przedstawiamy najistotniejsze różnice jakie względem ubiegłych lat zaistnieją na terenie Zjednoczonego Królestwa.

Proces weryfikacji prawa do podjęcia pracy na terenie Wielkiej Brytanii przez obywateli Unii Europejskiej, będzie przebiegał jak dotychczas, aż do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Do tego czasu osoby ubiegające się o zatrudnienie w Wielkiej Brytanii będą musiały udowodnić swoje prawo do bycia pracownikiem brytyjskim na kilka sposobów, zależnych od kraju, z którego pochodzą;

I tak obywatele krajów Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii mogą w tym celu posłużyć się paszportem bądź dowodem potwierdzającym tożsamość właściwym dla kraju pochodzenia.

Członkowie rodzin obywateli państw nie będących członkami Unii, EOG i Szwajcarii będą mogli użyć dokumentu potwierdzającego status imigranta. Dokumenty takie zamieszczone są na stronach rządowych Wielkiej Brytanii (dokładnie na stronie urzędowej: TUTAJ).

Obywatele krajów Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii, a także ich rodziny mogą poddać się procesowi weryfikacji co do możliwości zatrudnienia na terenie UK drogą internetową (TUTAJ). W takim wypadku system komputerowy wygeneruje dla osoby poddającej się weryfikacji specjalny kod. Dzięki niemu, potencjalny pracodawca będzie mógł sprawdzić, czy ubiegająca się o pracę osoba faktycznie może zostać zatrudniona w Wielkiej Brytanii.

Przepisy brytyjskie nie zezwalają na gorsze traktowanie pracowników z państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii. Aż do 30 czerwca przyszłego roku nie będzie można wymagać od nich potwierdzenia statusu osiedleńczego przysługującego obywatelom wyżej wymienionych krajów (ang. EU Settlement Scheme).

Jeżeli chodzi o obywateli Irlandii, przepisy w stosunku do nich nie ulegną zmianie.

Nowe przepisy imigracyjne, jakie będą miały zastosowanie po 1 stycznia 2021 roku, będą wymagać od osób przyjeżdżających do UK oraz obywateli Unii Europejskiej poszukujących w Wielkiej Brytanii pracy okazania wizy.

Imigranci ubiegający się o wizę dla pracowników wykwalifikowanych będą musieli ponadto posiadać aktualną ofertę pracy od potencjalnego pracodawcy, u którego chcą się zatrudnić, przy czym pracodawca taki również musi posiadać prawo do zatrudniania pracowników zagranicznych. Podmiot chcący uzyskać możliwość zatrudniania tej kategorii pracowników powinien odwiedzić stronę urzędową: TUTAJ.

Istotne są jeszcze dwie informacje: osoby zamieszkujące terytorium UK przed 1 stycznia 2021 roku powinny zgłosić się do EU Settlement Scheme, aby móc pozostać w nim po 30 czerwca 2021 roku.

Procedury weryfikujące możliwość zatrudnienia w Wielkiej Brytanii oraz prawa do przebywania na jej terytorium mogą ulec zmianie ze względu na obostrzenia wynikające z trwającej pandemii Covid – 19

Dodaj komentarz