590 Kingston Road
London, SW20 8DN

A więc stało się. Po miesiącach niepewności, wiadomo już, jakie będzie wyglądać handel z Wielką Brytanią w związku z przeprowadzonym już Brexitem i końcem okresu przejściowego. Punktem przełomowym będzie 1 styczeń 2021 roku. Czego więc mogą spodziewać się przedsiębiorcy handlujący z UK?

Od nowego roku, przepływ towarów między UE a Wielką Brytanią poddany zostanie kontroli; wtedy konieczne będzie złożenie deklaracji celnych wobec towarów określonych jako „dobra kontrolowane”. Proces przeklasyfikowania pozostałych towarów zostanie przeprowadzony w trzech etapach przypadających na miesiące styczeń, kwiecień i lipiec.

Ujmując rzecz szczegółowo, proces będzie wyglądał następująco:

Etap 1 – od 1 stycznia 2021 roku:

Podmiot importujący towary niekontrolowane, będzie dysponował czasem 6 miesięcy od momentu przywozu towarów do Wielkiej Brytanii na na przeprowadzenie takich czynności jak:

 • złożenia zgłoszenia celnego
 • opłacenia cła i podatku VAT od importu, podczas składania deklaracji celnej

Konieczne też będzie prowadzenie szczegółowej ewidencji importowanych w okresie 1. I – 30. VI 2021 roku dóbr. Możliwe będzie skorzystanie z odroczonego VAT, ale tylko wtedy, kiedy jest się zarejestrowanym płatnikiem tego podatku.

Na importerach towarów kontrolowanych, do których zaliczamy m.in. alkohol i wyroby tytoniowe, będzie spoczywać następujący obowiązek

– przesłanie zgłoszenia celnego dla towarów sprowadzanych do UK, jeżeli ich trasa wiedzie przez jurysdykcje posiadającą system kontroli celnej. Zasada ta nie dotyczy sytuacji, w której towary składowane są w tymczasowym magazynie – mogą w nim znajdować się do 90 dni przed terminem złożenia odpowiedniej deklaracji.

Może jednak zdarzyć się, że dobra nie są importowane przez kraj dysponujący systemem kontroli celnej. Co wtedy?

Wtedy firma – importer musi:

 • złożyć zgłoszenie celne przed opuszczeniem terytorium UE
 • zawiadomić HMRC o dotarciu na miejsce rzeczonych dóbr. Jeżeli są one objęte akcyzą, trzeba zgłosić je do końca kolejnego dnia roboczego po przybyciu do UK do Systemu Przemieszczania i Kontroli Akcyzy
 • niezwłocznie opłacić cło i VAT, chyba że towary zostały wprowadzone do odprawy celnej w drodze specjalnej proceduryJeszcze inne zasady dotyczą importu żywych zwierząt, roślin, produktów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego wysokiego ryzyka. Wtedy należy:
 • dostarczyć dokumentację dotyczącą stanu zdrowia żywych zwierząt
 • dostarczyć świadectwa fitosanitarne dla roślin lub produktów roślinnych wysokiego ryzyka
 • wstępnie powiadomić odpowiednie służby, za pośrednictwem nowego brytyjskiego systemu importu produktów, zwierząt, żywności i pasz (IPAFFS)

Etap 2 – od 1 kwietnia 2021 roku

Ta faza związana jest tylko z produktami pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego. Konieczne będzie:

 • zgłoszenie importu poprzez IPAFFS
 • dostarczenie dokumentacji zdrowotnej
 • dostarczyć świadectwa fitosanitarne dla wszystkich roślin i produktów roślinnych objętych nowymi rozporządzeniami

Etap 3 – od 1 lipca 2021 roku

Będzie on dotyczył wszelkiego rodzaju towarów importowanych do UK po tym terminie. W jego ramach, podmiot sprowadzający owe towary na brytyjskie terytorium zobowiązany będzie do:

 • opłacenia cła i VAT – u od dóbr importowanych, w momencie składania deklaracji celnej
 • składania pełnych deklaracji związanych z bezpieczeństwem i ochroną, przed przybyciem towarów do Wielkiej Brytanii
 • składania deklaracji celnych w ciągu 90 dni od przybycia towarów do Wielkiej Brytanii na miejsce, przy użyciu modelu tymczasowego przechowywania
 • składania zgłoszeń celnych przed opuszczeniem UE przez towary w przypadku przemieszczania się przez lokalizacje przy użyciu modelu przed złożeniem

Będzie też możliwe korzystanie z odroczonego VAT. Nastąpi także wzrost kontroli bezpośredniej towarów, zwierząt, roślin i produktów roślinno i zwierzęco pochodnych.

Handel z UE będzie wymagał „stania się” płatnikiem VAT – GB, a także posiadania numeru EORI (o ile skrót VAT jest powszechnie znany, o tyle EORI nie jest tak rozpoznawalny; otóż oznacza on Economic Operators’ Registration and Identification czyli System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych obowiązujący w krajach UE. Jest on jednym z elementów tworzonego w (UE) środowiska elektronicznego cła powstającego w ramach programu e-Customs – tj. „bez-papierowego” środowiska dla administracji celnych i handlu w UE. Przedsiębiorcy podlegają jednokrotnej rejestracji w systemie EORI i jest im nadawany unikalny numer identyfikacyjny EORI. Są oni w związku z tym zobowiązani posługiwać się tym numerem we wszystkich transakcjach i czynnościach celnych na obszarze UE).

Podmiotami, do których można zwrócić się o pomoc w sprawie złożenia właściwych deklaracji, mogą być spedytorzy lub agenci celni.

Aby ułatwić handel podmiotom posługującym się prawidłową dokumentacją celną, przedłużono okres konieczny dla złożenia deklaracji importowych zdecydowanej większości towarów o 6 miesięcy licząc od dnia 1 stycznia 2021 roku.

Kontynuując temat podatku VAT w „pobrexitowej rzeczywistości”, konieczna będzie pamięć o dwóch rzeczach: możliwe stanie się skorzystanie z odroczonego podatku VAT w stosunku do towarów pochodzących z dowolnego kraju, a jeżeli wartość importowanego towaru nie przekroczy 135 GBP, nie trzeba będzie opłacić VAT – u w momencie przekroczenia przez ów towar granicy; wyjątkiem będą jedynie prezenty, oraz towary objęte akcyzą.

Z dniem Nowego Roku znaczenia nabierze pojęcie UK Global Tariff – kryje się pod nim zestawienie nowych stawek celnych, jakie zaczną obowiązywać od przyszłego roku.

Każdemu zainteresowanemu przeniesieniem firmy do Anglii polecamy artykuły z naszego bloga

 

5 niezmiennych korzyści z przeniesienia firmy do Anglii.

Brytyjska spółka limited, 12 najważniejszych faktów.

Księgowość spółki limited. 

Firma w Anglii – jak założyć. 

P.S.

Jeśli firma w Anglii jest dla Ciebie interesująca, nie wahaj się zadać pytania naszym specjalistom. Gwarantujemy najwyższą na polskim rynku jakość świadczonych usług popartą brytyjskim wykształceniem naszych księgowych. Jesteśmy dostępni pod:

info@firmawanglii.pl     +48 22 2701 282 

Dodaj komentarz