590 Kingston Road
London, SW20 8DN

Praca w Anglii po brexicie.

Pobrexitowa rzeczywistość, z jaką zetkną się nasi rodacy pracujący lub zamierzający dopiero rozpocząć pracę w Wielkiej Brytanii zmusi ich do zmierzenia się z nowymi warunkami, jakie brytyjskie prawo wprowadza w stosunku do osób ubiegających się o zatrudnienie na Wyspach. Jakie obowiązki czekają zatem na wszystkich chętnych, dla których praca w Anglii jest kolejnym etapem kariery?

Polacy przebywający w Wielkiej Brytanii przed brexitem

Dla tej kategorii naszych rodaków – tych oczywiście, którzy chcą w UK pozostać i pracować – konieczne będzie potwierdzenie legalności pobytu na terenie Zjednoczonego Królestwa. Można to zrobić na dwa sposoby: pierwszy to uzyskanie statusu osoby osiedlonej, a drugi to zdobycie brytyjskiego obywatelstwa.

Status osoby osiedlonej, czyli Settled status, może otrzymać osoba która zamieszkała w Wielkiej Brytanii przed 31 grudnia 2020 roku, a sam proces rejestracji należy przeprowadzić do 31 czerwca 2021 roku. W przeciwnym razie, osoba zamieszkująca UK zostanie uznana za przebywającą tam nielegalnie, co uniemożliwi jej dalszy pobyt oraz oczywiście pracę. W zależności od długości czasu, w jakim osoba przebywała w Wielkiej Brytanii, zostanie jej przyznany status osoby osiedlonej (min. 5 lat na terenie Zjednoczonego Królestwa), lub tymczasowy status osoby osiedlonej (mniej niż 5 lat na terenie Zjednoczonego Królestwa).

Wniosek można składać internetowo za pośrednictwem strony:

https://apply-to-visit-or-stay-in-the-uk.homeoffice.gov.uk/

a wymagane dokumenty to paszport lub dowód osobisty, dokument potwierdzający legalność pobytu w UK, np. numer NIN oraz zdjęcie twarzy (cyfrowe).

Złożenie wniosku jest bezpłatne, a osoby legitymujące się statusem osoby osiedlonej, po 12 miesiącach mogą ubiegać się o nadanie brytyjskiego obywatelstwa.

Obywatelstwo brytyjskie.

Uzyskanie obywatelstwa UK to drugi sposób na legalne pozostanie i kontynuowanie pracy w tym kraju dla tych, którzy zamieszkują go od czasów „przedbrexitowych”.

Jednak aby stać się pełnoprawnym obywatelem Wielkiej Brytanii, niezbędne jest spełnienie pewnych warunków; oto one:

  • być rezydentem UK, legitymować się prawem do stałego pobytu, mieć status osoby osiedlonej od min. 12 miesięcy
  • przedstawić historię zatrudnienia w UK
  • przedstawić referencje co najmniej dwóch obywateli brytyjskich, znających nas minimum 3 lata
  • potwierdzić znajomość języka angielskiego
  • zdać test na obywatelstwo brytyjskie
  • okazać zaświadczenie o niekaralności

Niestety, jest to procedura dosyć kosztowna, ponieważ wyniesie około 1460 GBP.

Wymogi dla osób zamierzających emigrować do UK

Osoby, które nie przebywały w Wielkiej Brytanii przed brexitem, a chciałyby wyemigrować tam zarobkowo obecnie lub w przyszłości, będą musiały przyzwyczaić się do odmieniania słowa „wiza” przez wszystkie polskie przypadki oraz angielskie czasy. A będzie tak dlatego, że to właśnie wizy będą dokumentami, które pozwolą obcokrajowcom na pobyt i pracę w UK po brexicie.

Wiz będzie sporo rodzajów zależnych od kwalifikacji i umiejętności pracownika. Najpopularniejsze i najliczniej wydawane będą wizy dla pracowników wykwalifikowanych, których roczne zarobki osiągną średnio 25 600 GBP. Ta kategoria wiz obejmie kilkaset zawodów. Co więcej, zawód osoby ubiegającej się o taką wizę musi zostać potwierdzony przez potencjalnego pracodawcę.

Inne rodzaje wiz przeznaczone będą dla osób zatrudnianych w administracji publicznej, związkach wyznaniowych oraz zajmujących się sportem.

Przed uzyskaniem wizy, trzeba też będzie zdać egzamin z języka angielskiego. Dodatkowo, osoba starająca się o jakąkolwiek wizę, musi przygotować się na swego rodzaju „spowiedź” przed brytyjskim urzędnikiem, podczas której będzie musiał odpowiedzieć na pytania dotyczące np. planów sprowadzenia rodziny, oraz posiadania oferty pracy na Wyspach.

Procedura wizowa

Wniosek o wydanie wizy składa się internetowo poprzez stronę gov.uk. Co do wymaganych dokumentów, są to:

  • certificate of sponsorship, czyli dokument potwierdzający chęć zatrudnienia osoby ubiegającej się o wizę przez brytyjskiego przedsiębiorcę
  • dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego
  • paszport biometryczny lub paszport z miejscem na wizę

Konieczny też będzie aktywny adres email.

Jeżeli chodzi o czas, to wniosek można złożyć nawet 3 miesiące przed planowanym wyjazdem, a okres oczekiwania na odpowiedź to maksymalnie 3 tygodnie.

Pomyślne załatwienie wszystkich procedur skutkuje zezwoleniem na pobyt na okres do 5 lat. Po tym czasie można będzie starać się o prawo do stałego osiedlenia w UK.

Każdemu zainteresowanemu przeniesieniem firmy do Anglii polecamy artykuły z naszego bloga

 

5 niezmiennych korzyści z przeniesienia firmy do Anglii.

Brytyjska spółka limited, 12 najważniejszych faktów.

Księgowość spółki limited. 

Firma w Anglii – jak założyć. 

P.S.

Jeśli praca w Anglii jest dla Ciebie interesująca, nie wahaj się zadać pytania naszym specjalistom. Gwarantujemy najwyższą na polskim rynku jakość świadczonych usług popartą brytyjskim wykształceniem naszych księgowych. Jesteśmy dostępni pod:

info@firmawanglii.pl     +48 22 2701 282 

Dodaj komentarz