590 Kingston Road
London, SW20 8DN

Pomimo brexitu, Wielka Brytania nadal przyciąga na swoje terytorium osoby chcące prowadzić działalność gospodarczą. Nie zmieniły się bowiem ogólne zasady czyniące z tego kraju jedno z najatrakcyjniejszych miejsc dla działalności biznesowej. Jedną z nich jest możliwość prowadzenia firmy (najczęściej wybierana jej forma to spółka LTD) bez konieczności osobistego przebywania na terytorium UK. W praktyce oznacza to, że możemy działać i zarabiać jako dyrektor brytyjskiej spółki, cały czas przebywając w Polsce. Jak w takim przypadku opodatkować dochód z UK?

Umowa o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu

Czego na pewno nie należy się obawiać, to konieczności dwukrotnego zapłacenia podatku dochodowego w UK i w Polsce. Mówi o tym Konwencja o Unikaniu Podwójnego Opodatkowania zawarta między RP a Wielką Brytanią. Zgodnie z artykułem 15 rzeczonej konwencji:

“Wynagrodzenia dyrektorów i inne podobne wypłaty, które osoba mająca miejsce zamieszkania w jednym Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie dyrektorów lub w radzie nadzorczej spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie”; równie istotny jest artykuł 22:

„Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji podlega opodatkowaniu w Zjednoczonym Królestwie, Polska zwolni taki dochód z opodatkowania z zastrzeżeniem postanowień punktu b) niniejszego ustępu (…) Jeżeli zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, Polska może, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub zysków majątkowych takiej osoby, uwzględnić zwolniony dochód”

Podatki w praktyce

Jeżeli dyrektor spółki nie osiągnął żadnego dochodu na terytorium RP, sprawa jest bardzo prosta; nie powstaje obowiązek zapłaty podatku w Polsce, a zatem nie ma też konieczności składania deklaracji PIT.

Gdyby jednak jakiś dochód osiągnięto w naszym kraju, należy uwzględnić go w deklaracji PIT – 36 oraz PIT/ZG. Wysokość należnego podatku obliczmy stosując metodę wyłączenia z progresją. Oto jak cały proces wygląda w praktyce.

Wyłączenie z progresją – wariant 1

Jeżeli dyrektor spółki uzyskał dochód w Polsce i UK, należy go zsumować, przeliczając go na złotówki. W sytuacji, w której suma nie przekracza I progu podatkowego w RP, czyli 85 528 PLN/rok, należy opłacić stawkę podatku od dochodu w Polsce wynoszącą 18%.

Przykład:

Łączny dochód wyniósł 65 000 PLN, przy czym dochód z UK to 35 000, a w Polsce 30 000

30 000 x 18% = 5400

A zatem do fiskusa należy odprowadzić 5400 zł.

Wyłączenie z progresją – wariant 2

Mamy z nim do czynienia, jeżeli łączny dochód z Polski i UK przekroczył I próg podatkowy – jest więc wyższy niż 85 528 PLN. Wtedy obliczenie kwoty należnego podatku jest nieco bardziej skomplikowane. Wytłumaczymy je na przykładzie:

Załóżmy, że łączny dochód to 120 000 PLN/rok, przy czym w UK zarobiono 40 000, a w Polsce 80 000.

Krok 1 – dzielimy kwotę na dwie części: 85 528 PLN oraz 120 000 PLN – 85 528 PLN czyli 34 472 PLN

Krok 2 – obliczamy właściwe stawki podatkowe od kwoty 85 528 PLN (będzie to 18%), oraz kwoty powyżej 85 528 PLN, czyli 34 472 PLN (będzie to 32%)

85 528 x 18% = 15 395,04

34 472 x 32% = 11 031,04

Krok 3 – sumujemy oba wyniki:

15 395,04 + 11 031,04 = 26 426,08

Krok 4 – otrzymany wynik dzielimy przez łączny dochód dyrektora:

26 426,08/120 000 = 0,22021

Krok 5 – otrzymany wynik mnożymy przez 100

0,22021 x 100 = 22,021

Krok 6 – otrzymany wynik, to procent podatku, jaki należy zapłacić od dochodu uzyskanego w Polsce:

80 000 x 22,021% = 17 616,8

A więc w tym przypadku Urząd Skarbowy otrzyma 17 616,8 PLN

Każdemu zainteresowanemu przeniesieniem firmy do Anglii polecamy artykuły z naszego bloga

 

5 niezmiennych korzyści z przeniesienia firmy do Anglii.

Brytyjska spółka limited, 12 najważniejszych faktów.

Księgowość spółki limited. 

Firma w Anglii – jak założyć. 

P.S.

Jeśli firma w Anglii jest dla Ciebie interesująca, nie wahaj się zadać pytania naszym specjalistom. Gwarantujemy najwyższą na polskim rynku jakość świadczonych usług popartą brytyjskim wykształceniem naszych księgowych. Jesteśmy dostępni pod:

info@firmawanglii.pl     +48 22 2701 282 

Dodaj komentarz