590 Kingston Road
London, SW20 8DN

Na całym świecie, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą zobowiązane są do przeprowadzania działań określanych mianem czynności księgowych. Jak wyglądają takie obowiązki w kraju uznanym za jeden z najbardziej przyjaznych dla biznesu, czyli Wielkiej Brytanii?

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zadania stojące przed księgowymi brytyjskich spółek.

Zadania te omówimy na przykładzie spółki typu limited; najpopularniejszej i najprostszej w prowadzeniu formy działalności gospodarczej w UK.

Kategorie obowiązków

Księgowość w Anglii, a ściśle rzecz ujmując obowiązki stojące przed księgowym spółki w UK możemy podzielić na trzy kategorie: te związane ze sprawozdaniami z działalności firmy, z podatkami oraz rozliczeniami pracowniczymi.

Działalność firmy

Jednym z najważniejszych obowiązków spoczywających na barkach dyrektora spółki, a z których wywiązuje się właśnie dzięki prawidłowo prowadzonej księgowości, jest przygotowanie bilansu rocznego (Annual Account). Musi on zostać złożony w rejestrze Companies House (odpowiednik polskiego rejestru sądowego) w czasie do 9 miesięcy po zakończeniu roku działalności firmy; matematyka odpowiada więc, że pierwszy bilans roczny musi zostać złożony dopiero po upływie 21 miesięcy od momentu rozpoczęcia pracy spółki.

Uwaga! Nie wywiązanie się z tego obowiązku może skutkować nawet likwidacją firmy i przepadkiem jej majątku na rzecz skarbu państwa.

Złożenie Annual Account wymaga skompletowania kilku dokumentów; są to Profit and Lost, czyli bilans zysków i strat przedsiębiorstwa, następnie bilans aktywów spółki oraz tzw. Balance sheet, czyli dokument, w którym wymienione są takie kwestie jak środki trwałe, aktywa obrotowe, zobowiązania bieżące i zobowiązania długoterminowe.

Trzeba koniecznie wiedzieć, że Annual Account nie jest rozliczeniem podatkowym! Co najwyżej jest punktem wyjścia dla stworzenia takowego rozliczenia.

Innym dokumentem, który należy złożyć 12 miesięcy po rejestracji firmy jest Confirmation Statement, (sprawozdanie roczne) czyli obowiązkowa deklaracja składana co roku przez wszystkie spółki limited, a także LLP. Zasadniczym celem składania tego sprawozdania, jest aktualizacja informacji dotyczących dyrektorów spółki, udziałowców, adresów spółki oraz typu prowadzonej działalności.

Sprawozdanie roczne zawiera ponadto informacje o osobach, sprawujących kontrolę w firmie.

Podatki

Do oczywistych obowiązków przedsiębiorcy w UK należy składanie deklaracji podatkowych oraz zapłata należnego podatku Corporation Tax. Należy to uczynić (zapłata podatku) najpóźniej 9 miesięcy po zakończeniu roku księgowego, a samą deklarację składa się w brytyjskim Urzędzie skarbowym, czyli w HM Revenue & Customs (HMRC). Do złożenia omawianej deklaracji służy formularz CT600, a sama procedura dokonywana jest drogą elektroniczną.

Rozliczenia pracownicze

Spółka Ltd, podobnie jak wszystkie inne rodzaje przedsiębiorstw w UK ma prawo do zatrudniania pracowników. W kwestii wypłacanych im wynagrodzeń, najczęściej odbywa się to na zasadach PAYE (Pay As You Earn), czyli systemu, dzięki któremu HMRC ściąga należny podatek dochodowy oraz składki ubezpieczeniowe od osób zatrudnionych, bezpośrednio z ich wypłaty. Do zadań księgowości należy prowadzenie Payroll – jest to system rozliczenia kadr, który w UK umożliwia okresowe i roczne rozliczenia między właścicielami spółek, a ich pracownikami. Pomocnym, a wręcz niezbędnym dla tego celu są Payslip’y, czyli odcinki płacowe, które pracodawca wydaje pracownikowi. Zawierają one takie informacje jak wysokość wynagrodzenia brutto oraz netto, wysokość odprowadzonego podatku oraz składek ubezpieczeniowych (NI – National Insurance), których to odprowadzanie także należy do obowiązków księgowych.

Jeżeli chodzi o terminy w których należy wywiązać się z powyższych zobowiązań, to składki podatkowe i ubezpieczeniowe powinny być odprowadzone do urzędu skarbowego do 19 każdego miesiąca.

Każdemu zainteresowanemu przeniesieniem firmy do Anglii polecamy artykuły z naszego bloga

5 niezmiennych korzyści z przeniesienia firmy do Anglii.

Brytyjska spółka limited, 12 najważniejszych faktów.

Księgowość spółki limited. 

Firma w Anglii – jak założyć. 

P.S.

Interesuje Cię księgowość w Anglii? Zadaj pytanie pytania naszym specjalistom. Gwarantujemy najwyższą na polskim rynku jakość świadczonych usług popartą brytyjskim wykształceniem naszych księgowych. Jesteśmy dostępni pod:

info@firmawanglii.pl     +48 22 2701 282 | Księgowość w Anglii?

 

Dodaj komentarz