590 Kingston Road
London, SW20 8DN

Każdy kraj opracowuje swoje własne rozwiązania dotyczące wysokości i zasad ściągania podatków. Wielka Brytania – jedna z najbardziej atrakcyjnych dla biznesu lokalizacji – nie jest wyjątkiem. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące systemu podatkowego w tym państwie.

Kwota wolna od podatku

Niejako wizytówką brytyjskiego systemu podatkowego jest wysoka kwota wolna od podatku, czyli stawka wynagrodzenia w skali roku, której przekroczenie generuje obowiązek zapłaty podatku dochodowego; obecnie kwota ta wynosi w UK 12500 GBP (stan za rok podatkowy2019/2020).

Rodzaje podatków

Jak wszędzie, podatki w UK dzielą się na bezpośrednie i pośrednie. Do bezpośrednich zaliczamy IT – Income Tax, czyli podatek dochodowy od osób fizycznych, CT – Corporation Tax, czyli podatek dochodowy od osób prawnych, Capital Gain Tax – CGT – podatek od dochodów kapitałowych, inheritance tax, czyli podatek spadkowy, stamp duty – opłaty od zakupu nieruchomości i akcji giełdowych. Do podatków można też zaliczyć składki na ubezpieczenia społeczne (National Insurace), jako że posiadają one pewne cechy podatku dochodowego; są one pobierane wraz z tym właśnie podatkiem, a ich wysokość zależy od osiąganego dochodu.

Podatki pośrednie to VAT, excise (akcyza) oraz customs duty (cło).

Najważniejsze stawki podatkowe

Obowiązujące w Wielkiej Brytanii stawki to 20%, 40% i 45% dla podatku IT oraz 19% dla CT. Kwoty te wydają się wysokie, ale prawo brytyjskie dopuszcza stosowanie wielu metod optymalizacji podatkowej, czyli całkowicie legalnych metod pozwalających na obniżenie zobowiązań podatkowych. Należą do nich np. wypłata wynagrodzenia w formie dywidend lub pensji dyrektorskich. Nie należy też zapominać o wspomnianej wcześniej wysokiej kwocie wolnej od podatku.

Stawki podatku VAT wynoszą 20% (podstawowa), 5% (obniżona) oraz stawka zerowa czyli po prostu 0%.

Urząd

Brytyjskim odpowiednikiem polskiego Urzędu Skarbowego jest HM Revenue & Customs. Właśnie ta instytucja odpowiada za ściąganie podatków.

Najważniejsze zasady

Rok podatkowy w UK rozpoczyna się z dniem 6 kwietnia, a kończy 5 kwietnia roku następnego. Co ciekawe, koniec roku podatkowego nie powoduje u osób zatrudnionych na umowę o pracę powstania obowiązku złożenia deklaracji podatkowej, ponieważ w ciągu roku czyni to za nich pracodawca, odprowadzając zaliczki na podatek dochodowy z wypłacanych pensji. Wraz z zakończeniem roku podatkowego, pracodawca musi wydać pracownikowi druk P60, zawierający informacje o odprowadzonych składkach podatkowych. Odpowiednie zeznanie podatkowe (po zakończeniu roku podatkowego) pracownik składa wtedy, kiedy ubiega się o zwrot podatku.

Podatki w UK płaci się od dochodu… podlegającego opodatkowaniu, czyli od różnicy między całkowitym dochodem a kwotą wolną od podatku. Na wysokość podatku składają się także dodatki do właściwego wynagrodzenia, takie jak np. odsetki, dywidendy, renty.

Każda osoba zatrudniona na terenie Zjednoczonego Królestwa posiada swój własny kod podatkowy, składający się z cyfr i liter. Kod ułatwia obliczenie należnego podatku, ponieważ stanowi informację u wszelkich czynnikach, wpływających na jego ostateczną wysokość. Podatki, podobnie jak składki na ubezpieczenia społeczne odprowadza w imieniu pracownika pracodawca. Jeżeli roczne zarobki nie przekraczają kwoty wolnej od podatku, można ubiegać się o zwrot odprowadzonej wcześniej sumy.

Do obowiązków przedsiębiorcy w UK należy składanie corocznych deklaracji podatkowych oraz zapłata należnego podatku Corporation Tax. Podatek należy opłacić najpóźniej 9 miesięcy po zakończeniu roku księgowego. Do złożenia omawianej deklaracji służy formularz CT600, a sama procedura dokonywana jest drogą elektroniczną.

UK vs. RP

Gdzie, biorąc pod uwagę powyższe fakty, należy szukać przyczyn dla których tak wielu naszych rodaków decyduje się na założenie biznesu nie w Polsce ale właśnie w Wielkiej Brytanii? Czy rozstrzygającym czynnikiem są właśnie podatki? Niewątpliwie pewne rozwiązania rodem z UK są o wiele atrakcyjniejsze od naszych; polski system przewiduje większą ilość podatków głównych (14 wobec 8 brytyjskich), jest zatem bardziej skomplikowany. Oczywistą różnicą na korzyść UK jest wielokrotnie wyższa kwota od podatku, a także możliwość przeprowadzania optymalizacji podatkowej, która to u polskich urzędników budzi ogromną niechęć. W przypadku Wielkiej Brytanii mamy także do czynienia z niższymi stawkami VAT. Nie bez znaczenia jest także nastawienie urzędników wobec przedsiębiorców; w UK relacje między nimi opierają się o zasady zaufania i partnerstwa, podczas gdy w naszym kraju jest to raczej zależność zwierzchnik – podwładny. W przypadku realiów brytyjskich przekłada się to na mniejszą ilość kontroli oraz mniejsze zagrożenie karą.

Innym elementem brytyjskiego systemu, którego Polacy mogą tylko pozazdrościć, jest rozwiązanie nakazujące opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne dopiero po przekroczeniu określonego dochodu; niestety polscy prawodawcy nie wpadli jeszcze na ten pomysł, każąc płacić „na ZUS” bez względu na to, czy przedsiębiorca wykazał zysk czy stratę.

Biorąc pod uwagę powyższą analizę, można dojść do wniosku, że system brytyjski, jako bardziej atrakcyjny od polskiego, jest czynnikiem skłaniającym ku założeniu bądź przeniesieniu działalności gospodarczej właśnie tam.

Każdemu zainteresowanemu przeniesieniem firmy do Anglii polecamy artykuły z naszego bloga

5 niezmiennych korzyści z przeniesienia firmy do Anglii.

Brytyjska spółka limited, 12 najważniejszych faktów.

Księgowość spółki limited. 

Firma w Anglii – jak założyć. 

P.S.

Interesuje Cię system podatkowy w UK? Zadaj pytanie pytania naszym specjalistom. Gwarantujemy najwyższą na polskim rynku jakość świadczonych usług popartą brytyjskim wykształceniem naszych księgowych. Jesteśmy dostępni pod:

info@firmawanglii.pl     +48 22 2701 282 | System podatkowy w UK?

 

Dodaj komentarz