590 Kingston Road
London, SW20 8DN

Brytyjskie prawodawstwo oferuje tamtejszy przedsiębiorców wybór wielu rodzajów struktur biznesowych, najwłaściwszych dla rodzaju świadczonych przez nich usług i planów biznesowych. Jedną z nich jest sole trader. Czym jest sole trader?

Sole trader – inaczej self – employment (samozatrudnienie) to brytyjski odpowiednik polskiej jednoosobowej działalności gospodarczej. Jest jedną z najczęściej spotykanych, obok spółki typu Limited, form biznesowych na terenie UK. Sole trader przeznaczone jest przede wszystkim dla początkujących przedsiębiorców, dla konkretnych branż nie wymagających rozbudowanych struktur biznesowych do prowadzenia działalności, ewentualnie dla osób, których charakter pracy nie wymaga posiadania dużego lokalu czy też skomplikowanego zaplecza technicznego.

Sole trader to najprostsza forma prowadzenia działalności gospodarczej w UK. Aby je zarejestrować konieczne jest posiadanie NIN, czyli numeru ubezpieczenia społecznego (National Insurance Number). Samej rejestracji można dokonać do trzech miesięcy dokonać od momentu rozpoczęcia rzeczywistej działalności. Ta struktura nie posiada własnej osobowości prawnej, a osoba samozatrudniona odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania przedsiębiorstwa (co niestety stanowi jedną z nielicznych wad sole traders) . Osoby samozatrudnione mogą być zatrudniane na podstawie umowy o pracę, mogą także tworzyć spółki partnerskie zwykłe.

Rejestracja

Rejestracja sole trader jest bardzo prosta; konieczne będzie po prostu złożenie odpowiedniego formularza do HMRC (Brytyjski Urząd Skarbowy), zawierającego podstawowe informacje dotyczące osoby samozatrudnionej. Będą to zatem:

  • imię i nazwisko
  • adres
  • numer ubezpieczenia społecznego NIN (National Insurance Number)
  • data urodzenia
  • numer telefonu i adres mailowy
  • data rozpoczęcia działalności
  • rodzaj prowadzonej działalności
  • firmowy adres i numer telefonu
  • Indywidualny numer podatkowy UTR (jeżeli osoba zakładająca działalność taki posiada, jeśli natomiast osoba zakładająca self – employment chce dołączyć do istniejącej spółki cywilnej, UTR będzie konieczny)

Należy ponadto pamiętać, że sole trader musi przebywać na terenie UK minimum 183 dni w roku; inaczej rejestracja nie będzie możliwa.

Obowiązki samozatrudnionych

Do najważniejszych obowiązków sole traders zaliczymy szczegółowe prowadzenie dokumentacji dochodów i wydatków firmy, coroczne składanie Self Assesment, obliczanie i zapłatę należnych podatków i składek ubezpieczeniowych, zarejestrowanie firmy do VAT w przypadku, w którym roczny dochód przekroczył 85 000 GBP, spłatę zadłużenia firmy, a jeżeli firma działa w branży budowlanej – zarejestrowanie się w CIS.

Koszty prowadzenia działalności sole trader

Koszty, jakie musi ponieść sole trader w związku ze swoją działalnością możemy podzielić na trzy kategorie: podatki, składki na ubezpieczenia społeczne oraz koszta księgowe.

Podatki

Sole trader zobowiązany jest do odprowadzania podatków zgodnie z ogólnymi zasadami obowiązującymi w UK. Ich stawki przedstawiają się następująco:

20%dla dochodów 12571 – 50270 GBP

40%dla dochodów 50271 – 150000 GBP

45%dla dochodów powyżej 150000 GBP

Dochód poniżej 12571 nie jest opodatkowany, ze względu na taka właśnie kwotę wolną od podatku obowiązująca w UK

Ubezpieczenia

Samozatrudniony odprowadza składki na ubezpieczenia społeczne (National Insurance) według dwóch schematów:

Class 2- przy rocznym dochodzie netto do 9568 GBP – stawka wynosi 3,05 GBP tygodniowo

Class 4- przy rocznym dochodzie netto powyżej 9568 GBP – stawka wynosi 3,05 BP tygodniowo, powiększona o 9% dochodu w przedziale 9568 – 50270 GBP, a dla dochodu powyżej 50270 GBP dodatkowa opłata w wysokości 2%.

Ponadto mężczyźni powyżej 65 roku życia, kobiety powyżej 60 roku życia oraz osoby, których dochód roczny nie przekracza 6515 GBP nie odprowadzają składek w

Koszty księgowe

Jeżeli sole trader decyduje się na pomoc profesjonalnej firmy, koszt usług księgowych może wynieść (w zależności od cennika konkretnej firmy): około 60 GBP za rejestrację, a całość prowadzenia księgowości – w granicach 50 GBP/miesiąc.

Każdemu zainteresowanemu przeniesieniem firmy do Anglii polecamy artykuły z naszego bloga

5 niezmiennych korzyści z przeniesienia firmy do Anglii.

Brytyjska spółka limited, 12 najważniejszych faktów.

Księgowość spółki limited. 

Firma w Anglii – jak założyć. 

P.S.

Interesuje Cię Sole Trader w UK? Zadaj pytanie pytania naszym specjalistom. Gwarantujemy najwyższą na polskim rynku jakość świadczonych usług popartą brytyjskim wykształceniem naszych księgowych. Jesteśmy dostępni pod:

info@firmawanglii.pl     +48 22 2701 282 | Sole Trader w Wielkiej Brytanii?

 

 

 

 

Dodaj komentarz