Polityka prywatności

Polityka cookies

Prosimy zapoznać się z polityką przetwarzania Państwa danych osobowych.


1. Wprowadzenie

Robimy wszystko, co leży w naszej mocy, aby ochronić Państwa prywatność, podczas korzystania z naszych usług. W tym celu stworzyliśmy niniejszą Politykę prywatności, która określa i wyjaśnia, jak wykorzystywane i przetwarzane są Państwa dane osobowe. Niniejsze zasady ochrony danych osobowych dotyczą witryn internetowych w domenie firmawanglii.pl


2. Dane osobowe

Wszystkie dane osobowe otrzymywane są za zgodą klientów w czasie obsługi księgowej lub realizacji zamówień administracyjnych oraz innych zleceń otrzymywanych od klientów. Dane osobowe, które zbieramy i przetwarzamy to:

Uzyskane w trakcie naszej działalności dane są wykorzystywane jedynie przez naszą firmę celem zapewnienia poprawnej obsługi księgowej i administracyjnej w zakresie usług oferowanych przez nasze biuro, tj. obsługą księgową, wprowadzaniem danych finansowych, rejestracją podmiotów gospodarczych, składaniem wszelkich rozliczeń i raportów względem brytyjskich instytucji rządowych, itd.

Posiadane przez nasze biuro dane są wykorzystywane zgodnie z umowami formalnymi, pisemnymi lub nieformalnymi, ustnymi zawartymi z klientami naszej firmy.

Uzyskane dane nie są wykorzystywane w celach marketingowych.

Posiadane przez nasza firmę dane nie są udostępniane podmiotom trzecim poza brytyjskimi urzędami państwowymi, instytucjami rządowymi lub podmiotami ściśle powiązanymi z realizacją Państwa zamówień i/lub obsługi księgowej.

Dane osobowe przechowywane są przez administratora do 6 lat od odstąpienia klienta z dalszego korzystania z usług naszej firmy.


3. Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Firma w Anglii Limited z siedzibą w 590 Kingston Road, London, SW20 8DN, United Kingdom. Numer firmy: 06489566

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 590 Kingston Road, London, SW20 8DN, United Kingdom lub email: info@firmawanglii.pl

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 590 Kingston Road, London, SW20 8DN, United Kingdom lub email: info@firmawanglii.pl

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Domena firmawanglii.pl posiada certyfikację SSL zapewniajacą bezpieczeństwo szyfrowania danych przesyłanych pomiędzy użytkownikiem a serwerem administratora.

Administrator posiada wszelkie licencje na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z brytyjskimi wymogami ICO - Data Protection Commissioner numer Z3485476


4. Prawa klienta

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

W przypadku braku akceptacji powyższej polityki prywatności prosimy o kontakt z naszym biurem pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 590 Kingston Road, London, SW20 8DN, United Kingdom lub email: info@firmawanglii.pl

W przypadku braku akceptacji powyższej polityki prywatności zastrzegamy sobie prawo do zaniechania usług na rzecz klienta.

Kontakt

Skontaktuj sie z nami. Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 18.00.

+48 22 2701 282
+44 208 5403 282
+44 870 486 7757

Płatności

Płatności online to szybka, prosta i bezpieczna forma zapłaty za nasze usługi i produkty.

Bezpieczeństwo

Oferujemy usługi księgowe i rozliczenia podatkowe dla firm i osób fizycznych.

  • HMRC Agent No: N5824L
  • Data Protection Controller - No. Z1057009
Top