Spółka Limited w Anglii

Oddział w Polsce

Gotowe firmy

Rejestracja spółki Limited w Wielkiej Brytanii umożliwia jej właścicielom otwarcie w Polsce jej oddziału, będącego wyodrębnionym, samodzielnie funkcjonującym podmiotem gospodarczym. Formę oddziału spółki zagranicznej reguluje Konwencja Haska z 1961 r., do której przestrzegania zobowiązały się państwa UE. Podstawową cechą takiej firmy jest brak odrębnej osobowości prawnej w Polsce. Z drugiej strony taki podmiot ma wszystkie przywileje by działać na równi z polskimi spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnymi - może aplikować o rejestrację jako płatnik VAT, zatrudniać pracowników, ubiegać się o zezwolenia i licencje, etc. Filia może dysponować majątkiem macierzystej spółki angielskiej. Oddział odprowadza podatek dochodowy od podmiotow gospodarczych w zakresie dochodów uzyskanych w Polsce.

Firma Ltd. w Wielkiej Brytanii - Oddział w Polsce

 • Niskie koszty przy tworzeniu oddziału w porównaniu do kosztów rejestracji nowej spółki (brak obowiązku wnoszenia kapitału zakładowego jak ma to miejsce przy spółce z o.o. lub spółce akcyjnej).
 • Brak kosztów związanych ze sporządzeniem aktu założycielskiego, czyli statutu spółki oraz związanych z tym kosztami notarialnymi.
 • Brak osobowości prawnej zwalnia z obowiązku przestrzegania rygoru przepisów prawa polskich spółek handlowych.
 • Możliwość wykorzystania angielskiej formy organizacyjnej w polskim podmiocie gospodarczym.
 • Zachowanie ciągłości i tożsamości prawnej.
 • Prestiżowy wizerunek istnienia grupy i wkładu kapitału zagranicznego.
 • Obowiązek prowadzenia księgowości zgodnie z polskimi przepisami o rachunkowości.
 • Firma Limited - Filia w Polsce - Opłaty roczne

  GBP 300.00
 • Odnowienie usługi udostępnienia adresu - GBP 150.00
 • Annual Return - sprawozdanie ze stanu struktury spółki - GBP 50.00
 • Zerowa deklaracja podatkowa dla spółek nieaktywnych o statusie "dormant", pełniacych jedynie funkcje reprezentacyjne - GBP 100.00
 • Powyższe usługi należy odnowić/wykonać po roku czasu od daty rejestracji spółki Limited
 • Cena zawiera wszystkie opłaty rządowe

Poniższy zestaw dokumentów najczęściej zamawiany jest do otwierania rachunków bankowych poza Wielką Brytanią.,

 • Pakiet Platinum z adresem i Apostille

  GBP 400.00
 • Rejestracja online zazwyczaj w czasie 3 - 6 godzin - wpis do rejestru handlowego w UK
 • Sprawdzenie dostępności nazwy firmy
 • Cena zawiera wszystkie opłaty rządowe
 • Rejestracja firmy z danymi wskazanymi przez aplikanta
 • Wysyłka dokumentów drogą elektroniczną
 • Bogata dokumentacja firmowa: Certyfikat rejestracji, Akt założycielski i status spółki, Sprawozdanie z pierwszego posiedzenia dyrektorów, Certyfikat(y) udziałów, Rejestr Dyrektorów, Sekretarzy i Udziałowców, Faktura
 • Wysyłka oryginalnych dokumentów bezpieczną pocztą priorytetową
 • Całoroczne konsultacje finansowo-podatkowe
 • Deklaracja podatkowa do Urzędu Skarbowego
 • Zniżki na inne usługi zamawiane wraz z rejestracją
 • Notarialna kopia dokumentów i uwierzytelnienie apostille niezbędne do otwarcia polskiego oddziału w KRS lub otwarcia rachunku bankowego w Polsce
 • Polska wersja aktu założycielskiego i statutu spółki
 • Udostępnienie adresu na rok czasu od daty rejestracji spółki
 • Opieka na korespondencją urzędową, możliwość przekierowywania korespondencji biznesowej za dodatkową opłatą
 • Rabat prawie GBP 60.00 w stosunku do oddzielnie zamawianych usług
 • Zamów Teraz

Firma w Anglii

Firma w Anglii Ltd. prowadzi rejestrację spółek w Wielkiej Brytanii. Po założeniu firmy mogą Państwo potrzebować dodatkowych dokumentów lub produktów. Niektóre usługi lub ceny zależą od formy rejestracji firmy. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt.

Kontakt

Skontaktuj sie z nami. Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 18.00.

+48 22 2701 282
+44 208 5403 282
+44 870 486 7757

Płatności

Płatności online to szybka, prosta i bezpieczna forma zapłaty za nasze usługi i produkty.

Bezpieczeństwo

Oferujemy usługi księgowe i rozliczenia podatkowe dla firm i osób fizycznych.

 • HMRC Agent No: N5824L
 • Data Protection Controller - No. Z1057009
Top