Formularz rejestracji VAT

Limited

Dane bankowe (rachunek w UK)

Informacje dotyczące rejestracji VAT

Powód rejestracji VAT: (*)
Czy nastąpiło przekroczenie limitu dochodów do obowiązkowej rejestracji:(*)
Deklaracja
Oświadczam, że:
 • wszystkie dane i informacje zawarte w tym formularzu są zgodne z prawdą,
 • firma nie uczestniczy ani nie będzie uczestniczyć w działalności gospodarczej niezgodnej z prawem brytyjskim i międzynarodowym,
 • przeczytałem i zaakceptowałem warunki współpracy,
 • informacje udzielone przez Firma w Anglii Limited nie wpłynęły na decyzję o rejestracji powyższej firmy.

Sole Trader

Dane bankowe (rachunek w UK)

Informacje dotyczące rejestracji VAT

Powód rejestracji VAT: (*)
Czy nastąpiło przekroczenie limitu dochodów do obowiązkowej rejestracji:(*)
Deklaracja
Oświadczam, że:
 • wszystkie dane i informacje zawarte w tym formularzu są zgodne z prawdą,
 • firma nie uczestniczy ani nie będzie uczestniczyć w działalności gospodarczej niezgodnej z prawem brytyjskim i międzynarodowym,
 • przeczytałem i zaakceptowałem warunki współpracy,
 • informacje udzielone przez Firma w Anglii Limited nie wpłynęły na decyzję o rejestracji powyższej firmy.

Partnership

Dane bankowe (rachunek w UK)

Informacje dotyczące rejestracji VAT

Powód rejestracji VAT: (*)
Czy nastąpiło przekroczenie limitu dochodów do obowiązkowej rejestracji: (*)
Deklaracja
Oświadczam, że:
 • wszystkie dane i informacje zawarte w tym formularzu są zgodne z prawdą,
 • firma nie uczestniczy ani nie będzie uczestniczyć w działalności gospodarczej niezgodnej z prawem brytyjskim i międzynarodowym,
 • przeczytałem i zaakceptowałem warunki współpracy,
 • informacje udzielone przez Firma w Anglii Limited nie wpłynęły na decyzję o rejestracji powyższej firmy.

Podmiot Zagraniczny

Informacje dotyczące rejestracji VAT

Powód rejestracji VAT:
Czy nastąpiło przekroczenie limitu dochodów do obowiązkowej rejestracji:(*)
Deklaracja
Oświadczam, że:
 • wszystkie dane i informacje zawarte w tym formularzu są zgodne z prawdą,
 • firma nie uczestniczy ani nie będzie uczestniczyć w działalności gospodarczej niezgodnej z prawem brytyjskim i międzynarodowym,
 • przeczytałem i zaakceptowałem warunki współpracy,
 • informacje udzielone przez Firma w Anglii Limited nie wpłynęły na decyzję o rejestracji powyższej firmy.
Top