590 Kingston Road
London, SW20 8DN

Dla osoby zakładającej własną działalność gospodarczą ważny jest nie tylko dobry pomysł na rodzaj świadczonych usług, ale także forma tejże działalności oraz miejsce, gdzie zostanie ona zarejestrowana; szczególnie miejsce jest istotne, jako że przekłada się na warunki, w jakich przedsiębiorcy przyjdzie pracować.

Bardzo przyjaznym miejscem dla prowadzenia biznesu jest Wielka Brytania. Wielu naszych rodaków decyduje się na założenie bądź przeniesienie działalności gospodarczej właśnie tam. Dla osób, które jeszcze nie zdecydowały się na wybór jurysdykcji dla swojej firmy, przedstawiamy porównanie dwóch form działalności: jednoosobowej firmy w Polsce, i spółki w UK, przy czym mówiąc o spółce w UK, mamy na myśli jej rodzaj Limited (LTD), jako że jest to najpopularniejsza struktura Biznesowa w UK.

Porównanie oprzemy na takich czynnikach jak kwestie podatkowe, ubezpieczeniowe oraz koszta księgowości.

Podatki – kwota wolna od podatku

Zarówno w Polsce jak i w UK przedsiębiorca zobowiązany jest do odprowadzania podatków – to oczywiste. Z tym zagadnieniem łączy się pojęcie kwoty wolnej od podatku, czyli wysokości dochodu w skali roku, którego przekroczenie powoduje powstanie obowiązku zapłaty podatku dochodowego. W tej dziedzinie zdecydowanie zwycięża UK, ponieważ tamtejsza kwota wynosi 12500 GBP, co w przeliczeniu na złotówki wyniesie około 80000zł w zależności od kursu Funta Brytyjskiego. W naszym kraju kwota ta wynosi 8000zł, a w ramach projektu „Nowy Ład” ma ona wzrosnąć do 30000zł, co i tak nie wyniesie nawet połowy kwoty brytyjskiej.

Podatki – stawki

W kwestii wysokości należnego podatku właściciel jednoosobowej działalności w Polsce wcale nie stoi na przegranej pozycji względem właściciela spółki Limited. Przede wszystkim dlatego, że w tym przypadku polskie prawo pozwala mu na wybór formy opodatkowania. Są to:

  • opodatkowanie na zasadach ogólnych; stawki podatku w tym przypadku wynoszą 17% i 32% od nadwyżki dochodów ponad kwotę 85 528 zł
  • podatek liniowy, gdzie stawka wynosi 19%
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, przy którym stawki podatku zależą od rodzaju prowadzonej działalności i wynoszą od 2% do 17% .
  • karta podatkowa

Brytyjska spółka Ltd zobowiązana jest do odprowadzenia podatku CT (Corporation Tax), którego stawka wynosi 19%. Można więc powiedzieć, że w tym względzie między firmą w Polsce a w UK mamy remis, uwzględniając fakt, że brytyjskie przepisy zezwalają dodatkowo na stosowanie różnych metod optymalizacji podatkowej.

Ubezpieczenia społeczne

W tej kategorii zdecydowaną przewagę zyskuje spółka brytyjska, a to z jednego, bardzo ważnego powodu. Otóż w przeciwieństwie do polskiego ZUS, do którego odprowadzanie składek jest obowiązkowe bez względu na osiągnięty zysk lub poniesioną stratę, brytyjskie składki na ubezpieczenia społeczne (NI – National Insurance) zależą od wysokości uzyskanego dochodu.

Poniżej przedstawiamy kwoty, jakie odprowadza właściciel firmy w Polsce i w Wielkiej Brytanii.

Właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej w Polsce, nie będąc uprawnionym do ulg i opłacający składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, będzie musiał odprowadzić do ZUS 1457,49 zł (bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego 1380,18 zł).

Na tę kwotę składają się składki na ubezpieczenia społeczne, czyli emerytalne 19,52%, rentowe 8%, wypadkowe 1,67%, chorobowe 2,45%, FP i FS 2,45% naliczane od podstawy w wysokości 3155,40 zł. Do tego dochodzi składka na ubezpieczenie zdrowotne, wynoszące 9% od podstawy 4242,38 zł, czyli 381,81 zł.

Jeśli natomiast opłaca składki na ubezpieczenia społeczne od preferencyjnej podstawy nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, będzie go to kosztować 647,59 zł (bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego 627,01 zł).

Składają się na to: kładki na ubezpieczenia społeczne, czyli: emerytalne 19,52%, rentowe 8%, wypadkowe 1,67%, chorobowe 2,45%, FP i FS, 2,45% naliczane od podstawy w wysokości 840 zł. Do tego także dochodzi składka na ubezpieczenie zdrowotne, wynoszące 9% od podstawy 4242,38 zł (381,81 zł).

Bardzo istotne jest to, że w obu przypadkach składka na ubezpieczenie zdrowotne jest identyczna.

Istnieją jeszcze dwie opcje: „ulga na start” podczas której nie opłaca się składek na ubezpieczenia społeczne, a jedynie zdrowotne w niezmienionej kwocie 381,81 zł, oraz „mały ZUS”, w którym podstawa wymiaru, a więc i wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, jest uzależniona od wysokości przeciętnego miesięcznego przychodu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym.

A jak wygląda sprawa w UK?

Jeśli mówimy o spółkach i ich pracownikach, ciężar zobowiązań ubezpieczeniowych rozkłada się zarówno na pracownika, jak i przedsiębiorcę. Oto jak wyglądają wysokości najczęściej występującej kategorii składek, czyli kategorii „A” Class 1

PRZEDZIAŁ ZAROBKÓW MIESIĘCZNYCH PROCENTOWA WYSOKOŚĆ SKŁADKI

Składki opłacane przez pracodawcę.

512 – 719 GBP 0%

719 – 4167 GBP 13,8%

powyżej 4167 GBP 13,8%

Składki odprowadzane z pensji pracownika.

512 – 719 GBP 0%

719 – 4167 GBP 12%

powyżej 4167 GBP 2%

Obliczenie wysokości należnych składek?

Zakładamy, że pracownik zarabia 5000 GBP miesięcznie. Uwaga: wydawać się może, że wystarczy najpierw obliczyć 13,8% z 5000, potem 2% z 5000, potem dodać do siebie wyniki i gotowe. Jest jednak inaczej.

Należy kwotę zarobków podzielić na podane wcześniej przedziały:

Najpierw wysokość składki odprowadzanej przez pracodawcę.

Przedział od 0 do 719 GBP – brak składki

Przedział między 4167 a 719 (czyli 3448) 3448 x 13,8% = 475,82

Przedział między 5000 a 4167 (czyli 833) 833 x 13,8% = 114,95

Łącznie: 475,82 + 114,95 = 590,77

Teraz składka odprowadzana z pensji:

Przedział od 0 do 719 GBP – brak składki

Przedział między 4167 a 719 (czyli 3448) 3448 x 12% = 413,76

Przedział między 5000 a 4167 (czyli 833) 833 x 2% = 16,66

Łącznie: 413,76 + 16,66 = 430,42

Warto wiedzieć, że w kolejnych latach podatkowych oba progi których przekroczenie będzie powodować powstanie obowiązku zapłaty składek ubezpieczeniowych będą rosnąć; np. pracownik będzie płacił składki, jeżeli jego dochód przekroczy 9500 GBP rocznie.

Księgowość

Zarówno prowadzenie jednooosobowej działalności w Polsce, jak i spółki w Wielkiej Brytanii wiąże się z kosztami księgowymi, przeznaczonymi na administracyjną obsługę firmy. Dzieje się tak dlatego, że zdecydowana większość przedsiębiorców decyduje się na korzystanie z usług profesjonalnych firm księgowych, niż zajmować się księgowością osobiście.

Nie jest możliwe podanie dokładnej kwoty kosztów prowadzenia księgowości, ponieważ zależy ona m.in. od takich czynników jak indywidualny cennik konkretnej firmy księgowej lub ilość dokumentów, dostarczanych jej przez współpracujący z nią podmiot gospodarczy. W przybliżeniu, właściciel działalności w Polsce musi liczyć się z kosztami rzędu 120 – 200 zł miesięcznie, (lub nawet więcej – w zależności od zakresu usług) natomiast dla spółki Ltd, wydatki na obsługę księgową mieszczą się w przedziale 50 – 400 GBP na miesiąc w zależności od pakietu usług.

W tej dziedzinie zatem można ogłosić remis ze wskazaniem na działalność w Polsce.

Podsumowanie

Powyższe porównanie nie obejmuje oczywiście wszystkich możliwych czynników przemawiających na korzyść jednej lub drugiej jurysdykcji; o jej wyborze decydują też takie sprawy jak relacje między urzędami a przedsiębiorcami, ilość struktur biznesowych możliwych do stworzenia w danym kraju, łatwość i szybkość założenia działalności, czy też międzynarodowy prestiż konkretnej lokalizacji. Ważne są też rodzaj świadczonych przez firmę usług oraz plany biznesowe jej właściciela. Dopiero rozważając wszystkie te elementy, można dokonać ostatecznego wyboru.

Każdemu zainteresowanemu przeniesieniem firmy do Anglii polecamy artykuły z naszego bloga

5 niezmiennych korzyści z przeniesienia firmy do Anglii.

Brytyjska spółka limited, 12 najważniejszych faktów.

Księgowość spółki limited. 

Firma w Anglii – jak założyć. 

P.S.

Interesuje Cię spólka w UK? Zadaj pytanie pytania naszym specjalistom. Gwarantujemy najwyższą na polskim rynku jakość świadczonych usług popartą brytyjskim wykształceniem naszych księgowych. Jesteśmy dostępni pod:

info@firmawanglii.pl     +48 22 2701 282 | Spółka w UK?

 

 

Dodaj komentarz