590 Kingston Road
London, SW20 8DN

Pracownik firmy brytyjskiej, poza wynagrodzeniem, może także uzyskać dodatkowe świadczenia, zwane benefitami. Czy musi zapłacić od nich podatek? Składkę na ubezpieczenie? Na jakie benefity może liczyć? Poniżej prezentujemy najważniejsze fakty związane z benefitami w firmach działających na terenie Wielkiej Brytanii. Czym właściwie są benefity w UK?

Jak już wspomniano we wstępie, benefity to dodatkowe świadczenia jakich pracodawca udziela swoim pracownikom. Mają one na celu ułatwienie wykonywania obowiązków, poprawienie komfortu pracy, czy w ogóle komfortu życia pracownika, co w dłuższej perspektywie ma zacieśnić relacje między firmą a osobami w niej zatrudnionymi, motywując ich do wydajniejszej pracy oraz zniechęcając do poszukiwania innego miejsca zatrudnienia.

Z benefitami możemy mieć oczywiście do czynienia pracując w firmie brytyjskiej. Nie sposób wymienić ich wszystkich, dlatego też skoncentrujemy się na tych najważniejszych.

Najczęstsze benefity

Należą do nich np. możliwość korzystania z samochodu służbowego, pożyczki, dodatkowe świadczenia pieniężne, zakwaterowanie, możliwość korzystania ze żłobków lub przedszkoli przez dzieci pracowników, dodatkowe ubezpieczenia.

Podatek od benefitów

Od razu nasuwa się pytanie, czy osoba korzystająca z benefitów zobowiązana jest odprowadzić od nich podatek. Odpowiedź brzmi: to zależy od rodzaju benefitu, ponieważ niektóre z nich są opodatkowane, a niektóre nie. Przy czym w przypadku benefitów opodatkowanych obowiązują pewne generalne zasady: to pracownik zobowiązany jest do zapłaty podatku, ale sam podatek odprowadzany jest przez pracodawcę z pensji, jaką wypłaca pracownikowi zgodnie z systemem PAYE (Pay As You Earn). Wysokość takiego podatku oczywiście nie jest stała, zależy bowiem od rodzaju konkretnego benefitu oraz jego wartości; jest ona wyliczana przez pracodawcę.

Najważniejsze benefity podlegające opodatkowaniu

Jeżeli korzystamy z samochodu służbowego, odczujemy to niestety we własnym portfelu, ponieważ benefit ten jest opodatkowany w przypadku, w którym pojazd jest używany przez pracownika bądź jego rodzinę w celach nie związanych bezpośrednio z wykonywaniem obowiązków służbowych. Wysokość daniny zależeć będzie od marki pojazdu oraz właściwego dla niego paliwa, przy czym w sytuacji w której osoba używająca samochodu ponosi część kosztów jego utrzymania (np. drobne naprawy), suma ta może zostać obniżona. Ale uwaga! Jeśli paliwo kupowane jest ze środków firmowych, a samochód używany jest w celach prywatnych, konieczne będzie opłacenie odrębnego podatku!

Jeżeli pracownik lub członek jego rodziny przebywa w lokalu udzielonym przez pracodawcę, konieczna będzie zapłata podatku od zakwaterowania. Podatku tego można uniknąć, jeżeli konkretne zakwaterowanie niezbędne jest do wykonywania pracy w ogóle, lub służy podniesieniu jej jakości. Wysokość podatku zależy od kosztów zakwaterowania.

Może zdarzyć się, że pracodawca udzieli pracownikowi pożyczki. Rodzi to obowiązek zapłaty podatku, ale tylko wtedy kiedy pożyczki są nieoprocentowane bądź oprocentowane bardzo nisko, a ich wartość przekracza 10 000 GBP. Podatek płacony jest… od różnicy pomiędzy oprocentowaniem udzielonej pracownikowi pożyczki a stawką oprocentowania ustaloną przez Bank of England.

W sytuacji, w której pracodawca wykupuje dla pracownika dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne, podatek od jego wartości zostanie potrącony z pensji pracownika. Są jednak wyjątki: nie zapłacimy podatku od kosztu obowiązkowych, okresowych badań lekarskich oraz ubezpieczenia od pracy za granicą.

Najważniejsze benefity nie podlegające opodatkowaniu

Istnieje kategoria benefitów, co do których pracownik nie musi obawiać się, że korzystanie z nich pociągnie za sobą koszty związane z koniecznością zapłaty podatku. Należą do nich m.in.:

  • możliwość korzystania ze stołówki zakładowej
  • dostęp do gorących napojów oraz wody (tej pitnej oczywiście)
  • własne miejsce parkingowe
  • koszta opieki nad dzieckiem pracownika (przedszkole, żłobek)
  • korzystanie z telefonu komórkowego
  • firmowe imprezy świąteczne, pod warunkiem, że ich koszt w przeliczeniu na osobę nie przekroczy 150 GBP

Ubezpieczenia od benefitów

Inny potencjalny koszt związany z korzystaniem z firmowych benefitów to składki ubezpieczeniowe. Na szczęście dla pracownika, jeśli tylko benefit nie ma formy gotówki bądź nie może być zamieniony na gotówkę, nie będzie on musiał ponosić żadnych kosztów, ponieważ zapłaci je pracodawca. W przeciwnym razie, składka zostanie potrącona z pensji pracownika.

Formalności związane z korzystaniem z benefitów

Obowiązkiem pracodawcy na koniec roku podatkowego, jest przekazane pracownikowi kopii formularza P11D, zawierającego informacje o wszystkich benefitach, z jakich pracownik korzystał (oryginał formularza zostaje przesłany do HMRC, czyli brytyjskiego Urzędu Skarbowego). Obowiązkiem osoby zatrudnionej natomiast, jest przechowywanie kopii P11D przez dwa lata, licząc od zakończenia roku podatkowego, w którym dokument ów otrzymała, a także informowanie HMRC o rozpoczęciu i zakończeniu korzystania z jakichkolwiek benefitów.

Każdemu zainteresowanemu przeniesieniem firmy do Anglii polecamy artykuły z naszego bloga

5 niezmiennych korzyści z przeniesienia firmy do Anglii.

Brytyjska spółka limited, 12 najważniejszych faktów.

Księgowość spółki limited. 

Firma w Anglii – jak założyć. 

P.S.

Interesuje Cię spółka w UK? Zadaj pytanie pytania naszym specjalistom. Gwarantujemy najwyższą na polskim rynku jakość świadczonych usług popartą brytyjskim wykształceniem naszych księgowych. Jesteśmy dostępni pod:

info@firmawanglii.pl     +48 22 2701 282 | Benefity w UK?

Dodaj komentarz