590 Kingston Road
London, SW20 8DN

VAT (Value Added Tax), czyli podatek od wartości dodanej, jest jednym z najważniejszych podatków w systemach fiskalnych wielu państw (w Polsce jest nawet najważniejszy). Zajmuje on także istotne miejsce pośród podatków opłacanych przez brytyjskich przedsiębiorców. Przedstawiamy zatem najważniejsze informacje dotyczące tego podatku i jego form, z jakimi spotkamy się prowadząc biznes w UK. Na początek, czym charakteryzuje się VAT w Wielkiej Brytanii?

Należy zadać podstawowe pytanie: kto w Wielkiej Brytanii zobowiązany jest do odprowadzania VAT? Otóż płatnikiem tego podatku w UK zostaje się dobrowolnie, chyba że dojdzie do jednej z wymienionych niżej sytuacji, w których VAT będzie musiał zostać opłacony. Oto one:

 • obrót firmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy przekroczył kwotę 85 000 GBP
 • istnieje prawdopodobieństwo, że obrót firmy przekroczy 85 000 GBP w ciągu najbliższych 30 dni
 • działalność firmy prowadzona jest poza granicami UK, ale towar magazynowany jest na jego terytorium
 • kiedy przedsiębiorca przejmuje firmę będącą już płatnikiem VAT, przy założeniu że będzie kontynuowana dotychczasowa działalność firmy
 • firma jest zarejestrowana poza UK, ale towar bądź usługi są sprzedawane na jego terenie, przy czym wartość rocznej sprzedaży przekroczyła 70 000 GBP

Będąc już płatnikiem VAT, mamy możliwość wyboru formy, w jakiej będzie on opłacany. Są nimi:

 • standard rate scheme
 • flat rate scheme
 • MOSS scheme
 • margin scheme

Standard scheme

Jest to podstawowa i najczęściej wybierana forma rozliczania VAT z brytyjskim fiskusem (HMRC). Polega na kwartalnym rozliczaniu się z tegoż podatku, który opłacany jest już w momencie wystawiania przez przedsiębiorcę faktury, przy czym VAT może być obniżony poprzez odliczanie go z dokonywanych zakupów. Podstawowa stawka VAT to 20%; obowiązują też stawki obniżone: 5% i 0%.

Flat rate scheme

Jest to stawka uproszczona, opracowana z myślą o niewielkich firmach, których roczny obrót nie przekracza 150 000 GBP. W tym przypadku, przedsiębiorstwo korzystające z flat rate scheme nie rozlicza się z VAT na podstawie poszczególnych faktur, ale odprowadza do HMRC stałą stawkę, której wysokość zależna jest od branży, w której działa firma – mieści się ona w przedziale 4,5% – 16,5%.

Wyjątek: bez względu na branżę należy zapłacić stawkę 16,5%, jeżeli koszty bezpośrednie poniesione przez firmę w ciągu roku nie przekroczą 1000 GBP lub 2% całości rocznego obrotu. Nie można także opłacać tej wersji VAT jeżeli w ciągu ostatnich 12 miesięcy przedsiębiorca wyrejestrował się z flat rate scheme bądź też… dopuścił się przestępstwa podatkowego w kategorii VAT właśnie.

MOSS scheme

Ten rodzaj VAT wziął swoją nazwę od skrótu Mini One Stop Shop, a płacony jest przez firmy, które świadczą usługi informatyczne klientom na terenie UE, ale tylko klientom indywidualnym! (tzw. B2C – Business to Customers). MOSS opłacają spółki Ltd oraz jednoosobowe przedsiębiorstwa zarejestrowane jako płatnicy VAT.

MOSS ma swoje ograniczenia; z tej wersji nie można korzystać jeżeli:

 • usługi cyfrowe świadczone są innym firmom (o czym wspomniano już powyżej)
 • roczna wartość sprzedaży usług nie przekroczyła 10 000 Euro

W tych przypadkach należy rozliczyć się według standard rate scheme.

MOSS dzieli się na dwie kategorie: unijny i pozaunijny. Ponieważ Wielka Brytania nie jest już członkiem wspólnoty, istotny będzie MOSS pozaunijny; aby móc z niego skorzystać, przedsiębiorstwo musi być zarejestrowane w kraju nie należącym do UE oraz świadczyć usługi na terenie UE. Stawka VAT MOSS zależna jest od stawek obowiązujących na terenie państwa w którym świadczone są usługi.

Margin scheme

Tę opcję VAT możemy przetłumaczyć jako „VAT od marży”. Polega ona na tym, że wysokość VAT nie zależy od wartości sprzedawanego towaru, ale od różnicy w cenie jaką przedsiębiorca najpierw za ów towar zapłacił, a następnie uzyskał w trakcie sprzedaży. Kwota takiego podatku to z reguły 1/6 wspomnianej różnicy w cenie.

Margin scheme właściwa jest dla przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą towarów – kolokwialnie mówiąc – z drugiej ręki, a dokładnie:

 • towarów używanych zakupionych w celu renowacji i ponownej sprzedaży
 • antyków
 • grafik
 • przedmiotów kolekcjonerskich

  Istnieją oczywiście wyjątki; pod margin scheme nie podlega handel złotem wykorzystywanym w inwestycjach, innymi metalami szlachetnymi, kamieniami szlachetnymi oraz przedmiotami, od których zakupu VAT został już odprowadzony

Każdemu zainteresowanemu przeniesieniem firmy do Anglii polecamy artykuły z naszego bloga

5 niezmiennych korzyści z przeniesienia firmy do Anglii.

Brytyjska spółka limited, 12 najważniejszych faktów.

Księgowość spółki limited. 

Firma w Anglii – jak założyć. 

P.S.

Interesuje Cię spółka w UK? Zadaj pytanie pytania naszym specjalistom. Gwarantujemy najwyższą na polskim rynku jakość świadczonych usług popartą brytyjskim wykształceniem naszych księgowych. Jesteśmy dostępni pod:

info@firmawanglii.pl     +48 22 2701 282 | VAT w Wielkiej Brytanii?

Dodaj komentarz