590 Kingston Road
London, SW20 8DN

Prowadząc spółkę limited, warto zdawać sobie sprawę z terminów rozliczeń odpowiednich podatków, tak aby uniknąć kar ze strony urzędów. Każdy właściciel firmy powinien je znać, aby odpowiednio przygotować się do rozliczenia spółki. W tym artykule przedstawiamy 7 najważniejszych terminów rozliczeń podatkowych w Anglii, które musi znać każdy dyrektor spółki limited.

Confirmation Statement

Raport roczny składany do urzędu rejestracyjnego celem poinformowania o aktualnej strukturze spółki limited, zakresie działalności, udziałach i kadrze zarządzającej. Może zostać wypełniony online. Termin złożenia raportu to dwa tygodnie od każdej rocznicy rejestracji spółki. 

Annual Accounts

Annual Accounts to nic innego jak rozliczenie roczne podatku dochodowego spółki (CIT). Musi zostać złożone w terminie 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego spółki limited. W tym samym czasie konieczne jest również zapłacenie należnego podatku. Przykładowo: jeśli spółka została założona 18 kwietnia 2010 roku, to rok finansowy spółki skończy się 30 kwietnia 2011 roku, a pierwsze rozliczenie musi zostać złożone do końca stycznia 2012 roku wraz z zapłatą podatku.

VAT Return

Podatek VAT rozliczany jest w UK najczęściej raz na kwartał (VAT Standard Accounting Scheme). Po zakończeniu okresu mamy 1 miesiąc i siedem dni na złożenie rozliczenia i zapłaty podatku VAT. Istnieją również inne możliwości rozliczenia podatku VAT w brytyjskiej spółce limited: VAT Cash Accounting Scheme, VAT Flat Rate Scheme. Więcej o tych rozliczeniach w osobnym artykule: 

Metody rozliczenia VAT w brytyjskiej spółce limited

Rozliczenie miesięczne kadr – Payroll 

Każdy pracownik zatrudniony w spółce limited musi znaleźć się na liście płac (Payroll) i otrzymać co miesiąc dokument potwierdzający wysokość wynagrodzenia (Payslip). Zgodnie z prawem, payslip musi zawierać następujące informacje: forma wypłaty wynagrodzenia (gotówka/ przelew), wysokość brutto wynagrodzenia (przed potrąceniami podatkowymi), wysokość netto wynagrodzenia (po odliczeniu podatków i składek na ubezpieczenie), informacje o potrąceniach z pensji (np. zajęć komorniczych). Składki ubezpieczeniowe za pracownika (National Insurance) muszą zostać odprowadzone do urzędu w terminie do 19 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. 

Rozliczenie roczne kadr – P60

Rok podatkowy w Anglii dla osób fizycznych trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia następnego roku. Spółka limited jest zobowiązana do dostarczenia pracownikom dokumentu P60 (odpowiednik polskiego PIT-11) do ostatniego dnia kwietnia. 

Self Assessment

Każdy dyrektor spółki limited musi złożyć rozliczenie w formie Self Assessment, jeśli pobierał wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji zarządczej. Self Assessment składane jest podobnie jak P60, za okres od 6 kwietnia do 5 kwietnia następnego roku, a rozliczenie odbywa się do 31 stycznia kolejnego roku. Obowiązek składania Self Assessment mają również udziałowcy będący rezydentami UK, którzy otrzymali ze spółki dywidendę. 

Ważne daty w spółce limited – podsumowanie

Jak widać, rozliczenie spółki limited wcale nie jest skomplikowane, jednak należy pamiętać, że każda firma jest inna. Dlatego przed rozpoczęciem działalności warto zdać się na profesjonalną poradę biura księgowego, aby uniknąć w przyszłości kar ze strony urzędów podatkowych w UK. Więcej informacji dotyczących prowadzenia firmy w Anglii w artykułach na blogu: 

Obowiązki dyrektora brytyjskiej spółki limited

Księgowość spółki limited

Jak założyć konto bankowe dla spółki limited

Jak wypłacać pieniądze ze spółki limited

P.S. 

Jeśli szukasz profesjonalnej porady księgowej, zachęcamy do kontaktu z naszą firmą. Wszyscy pracownicy naszej kancelarii są osobami wykształconymi i przebywającymi w Anglii. Masz pytania? Jesteśmy do dyspozycji!

info@firmawanglii.pl     +48 22 2701 282    +44 208 540 3282     Formularz kontaktowy

Dodaj komentarz