590 Kingston Road
London, SW20 8DN

Pomimo faktu, iż Wielka Brytania jest przyjaznym dla biznesu środowiskiem i prowadzenie tam własnej działalności należy do najprostszych w Europie i w świecie, zdarza się, że Firma w Anglii musi zostać zamknięta. Nie będziemy analizować możliwych przyczyn, jako że są one indywidualną sprawą przedsiębiorcy; zamiast tego skoncentrujemy się na procedurach pozwalających na zakończenie działania przedsiębiorstwa.

Sam przebieg procedury likwidacyjnej zależy oczywiście od rodzaju prowadzonej działalności; inaczej będzie w przypadku zakończenia samozatrudnienia, a inaczej w przypadku likwidacji spółki (oprzemy się o procedury zakończenia pracy najpopularniejszej w UK spółki typu limited).

Zaczniemy od samozatrudnienia (self employment)

Jeżeli chcemy zamknąć tego rodzaju działalność, można zrobić to w kilkanaście minut, wypełniając formularz „Cease Trading” dostępny na stronach HMRC (brytyjski Urząd Skarbowy). Składa się on z trzech stron, ale osobiście wypełniamy tylko dwie, ponieważ trzecią zajmuje się agent podatkowy.

Co więc trzeba zrobić?

Podać w formularzu adres email, a następnie wypełnić dział Self Employment, wpisując tam:

 • datę zakończenia działalności

 • numer UTR (Indywidualny numer podatkowy)

 • numer NIN (National Insurance Number – odpowiednik polskiego NIP_

 • imię i nazwisko wraz ze zwrotem grzecznościowym – Mr, Ms, Miss, Mrs

 • datę urodzenia

 • adres zamieszkania wraz z datą od której podmiot tam zamieszkuje

 • poprzedni adres (jeżeli istniał)

 • numer telefonu

 • rodzaj prowadzonej działalności

Następnie przechodzimy do działu zatytułowanego „Declaration”, gdzie podajemy tylko imię i nazwisko, potwierdzamy, że formularz dotyczy samozatrudnienia, oraz że podane w nim informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

Czy to koniec? Jeszcze nie, ponieważ należy jeszcze wypełnić formularz Self Assesment, będący rozliczeniem za ostatni rok podatkowy.

Jeżeli to zrobimy, firma zostaje zlikwidowana.

Wykreślenie spółki.

W tym przypadku proces jest trochę bardziej skomplikowany. Przede wszystkim dlatego, że dla zamknięcia spółki konieczne jest zaistnienie czterech warunków, a mianowicie:

 • spółka nie jest aktualnie w likwidacji

 • w ciągu ostatnich trzech miesięcy nie sprzedawała towarów ani usług

 • w ciągu ostatnich trzech miesięcy nie zmieniła nazwy

 • nie została wszczęta procedura CVA z wierzycielami spółki

(CVA, czyli Company Voluntary Arrangementjest umową z wierzycielami spółki o ich zapłatę (w całości lub w części) przez ustalony okres).

Jeżeli powyższe przesłanki zostały spełnione, należy wypełnić formularz wykreślenia spółki, a potem przesłać jego kopię do udziałowców, dyrektorów, wierzycieli, pracowników i menedżerów.

Następnie należy wywiązać się z obowiązków wobec pracowników, majątku firmy oraz organów podatkowych.

Wszystkim pracownikom należy wypłacić należne wynagrodzenie oraz uregulować składki ubezpieczeniowe wraz z podatkiem dochodowym. Koniecznie trzeba też poinformować HMRC o zaprzestaniu działalności firmy, jej rychłym wykreśleniu z rejestru a także wystąpić o zamknięcie Payroll.

Nie wolno zapomnieć o rozdzieleniu majątku likwidowanej spółki pomiędzy udziałowców; w przeciwnym wypadku majątek ów przejdzie na własność skarbu państwa. Owszem, można potem go odzyskać, ale w tym celu trzeba by przywrócić firmę do działania, co wiąże się ze sporą stratą czasu i pieniędzy.

Następnie: obowiązki podatkowo – finansowe.

Konieczne będzie uregulowanie spraw z HMRC, co oznacza, że sprawozdania finansowe oraz formularz Company Tax Return będą musiały zostać do niego wysłane. Wiąże się to z obowiązkiem opłaty zaległego podatku Corporation Tax.

To nie wszystko w sprawach podatkowych: jeśli majątek firmy przejmują udziałowcy, powinno się sprawdzić, czy nie pojawił się obowiązek zapłaty Capital Gain Tax – podatku od czynności cywilnoprawnych. Co więcej, jeżeli wartość nabytego majątku wykreślanej spółki przekracza 25 000 GBP, należy od tej kwoty odprowadzić podatek dochodowy (Income Tax).

Dokumentacja.

Nawet w przypadku likwidacji spółki, dokumenty takie jak faktury, wyciągi bankowe umowy i rachunki, muszą być przechowywane przez 7 lat, natomiast dokumentacja dotycząca ubezpieczeń społecznych pracowników – aż 40 lat.

Czynności końcowe.

Ostatnim etapem jest wypełnienie i wysłanie aplikacji DS01, podpisanej przez więcej niż 50% dyrektorów spółki.

Procedura likwidacji przeprowadzana przez urzędy zajmuje około 3 miesięcy.

Koszt całości postępowania to zaledwie 10 GBP.

Mogą Cię zainteresować.

Każdemu zainteresowanemu przeniesieniem firmy do Anglii polecamy artykuły z naszego bloga:

5 niezmiennych korzyści z przeniesienia firmy do Anglii.

Brytyjska spółka limited, 12 najważniejszych faktów.

Księgowość spółki limited. 

Firma w Anglii, jak założyć? 

P.S.

Firma w Anglii wydaje Ci się interesująca? Nie wahaj się zadać pytania naszym specjalistom. Gwarantujemy najwyższą na polskim rynku jakość świadczonych usług popartą brytyjskim wykształceniem naszych księgowych. Jesteśmy dostępni pod:

info@firmawanglii.pl     +48 22 2701 282 

Dodaj komentarz