590 Kingston Road
London, SW20 8DN

Certyfikat rezydencji podatkowej to bardzo ważny dokument dla wszystkich tych, którzy chcą przeprowadzić skutecznie proces tzw. optymalizacji podatkowej, czyli legalnej procedury umożliwiającej zredukowanie zobowiązań podatkowych. Poniżej przedstawiamy najistotniejsze informacje dotyczące certyfikatu.

Czym dokładnie jest rzeczony certyfikat?

Certyfikat rezydencji podatkowej (ang. CFR – Certificat of Fiscial Residence) to dokument stanowiący potwierdzenie, że podmiot – osoba fizyczna lub spółka – jest rezydentem podatkowym państwa wystawiającego certyfikat. Innymi słowy; podmiot ów zobowiązany jest do zapłaty podatku na terenie jurysdykcji, która wystawiła CFR. Istnieją dwa rodzaje certyfikatu: CFR – 1 oraz CFR – 2.

CFR – 1 jest dowodem potwierdzającym miejsce zamieszkania osoby fizycznej lub siedziby firmy właściwym dla celów podatkowych. CFR – 2 to zaświadczenie o miejscu zamieszkania na terenie Polski podmiotu (osoby fizycznej) osiągającego przychody z tytułu oszczędności. Dla osób prowadzących firmę zarejestrowane na terytorium Wielkiej Brytanii, właściwy będzie certyfikat CFR – 1.

Czemu służy certyfikat rezydencji podatkowej?

CFR pozwala na wspomnianą już optymalizację podatkową poprzez uniknięcie podwójnego opodatkowania dochodu w przypadku transakcji transgranicznych. W szczególności pozwala on na precyzyjne obliczenie tzw. podatku u źródła, czyli „…podatku pobieranego w przypadku płatności transgranicznych, w których podmiot otrzymujący przychód (podatnik) ma inną rezydencję podatkową niż podmiot dokonujący wypłaty (rezydent w kraju położenia źródła przychodu)…”

Inaczej: dochód jest ostatecznie opodatkowany tylko w jednym z państw.

Rezydencja podatkowa w UK – najważniejsze fakty

Zgodnie z założeniami Konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartą między Polską a Wielką Brytanią, rezydencja podatkowa spółki ma miejsce tam gdzie spółka została zarejestrowana, gdzie znajduje się jej zarząd, lub też „zachodzi inne kryterium o podobnym charakterze”. Może jednak dojść do sytuacji, w której firma ma siedziby w obu krajach. Co wtedy? W takim razie przyjmuje się, że główna siedziba firmy, a zatem miejsce jej rezydencji podatkowej znajduje się tam, gdzie podejmowane są kluczowe decyzje dotyczące jej funkcjonowania. Należy o tym bezwzględnie pamiętać! Jeżeli bowiem spółka została zarejestrowana w UK, ale jej zarząd przebywa w Polsce, spółka nie uzyska Certyfikatu Rezydencji Podatkowej Wielkiej Brytanii!

Jeżeli chodzi natomiast o osoby fizyczne, warunkiem uzyskania rezydencji podatkowej w UK, jest przebywanie na jego terytorium minimum 183 dni w roku.

Jak uzyskać certyfikat?

Aby zdobyć CFR w Wielkiej Brytanii, należy zgłosić się do HM Revenue & Customs. Nie jest to skomplikowana procedura; wystarczy wypełnić odpowiedni formularz zamieszczony na stronie internetowej rzeczonej instytucji.

Trzeba jednak będzie uzbroić się w nieco cierpliwości, ponieważ czas oczekiwania na wydanie certyfikatu wynosi 30 dni roboczych. Należy także zwrócić uwagę, aby certyfikat określał datę jego ważności – jest on bowiem wystawiany na określony czas. Jeżeli dokument takiej daty nie zawiera, będzie ważny przez 12 miesięcy. Po tym okresie konieczne więc stanie się uzyskanie nowego certyfikatu.

CFR – dodatkowe informacje

Certyfikat rezydencji podatkowej jest o tyle istotny, że nie może być zastąpiony przez żaden inny dokument. Dlatego też chcąc uniknąć podwójnego opodatkowania transakcji międzynarodowych, koniecznie trzeba go mieć.

Zasadniczo nie istnieje jedna, uniwersalna forma dokumentu; każdy kraj stosuje swój wzór. Niemniej CFR powinien zawierać takie informacje jak:

  • datę wystawienia certyfikatu
  • odniesienie do umowy przeciwdziałającej podwójnemu opodatkowaniu
  • cel wydania certyfikatu
  • adres zamieszkania osoby fizycznej bądź siedziby firmy
  • nazwę instytucji wydającej certyfikat

Niestety może zdarzyć się, że HMRC odmówi wydania certyfikatu. W takim przypadku radzimy skonsultować się z profesjonalna firmą doradczą.

Każdemu zainteresowanemu przeniesieniem firmy do Anglii polecamy artykuły z naszego bloga:

5 niezmiennych korzyści z przeniesienia firmy do Anglii.

Brytyjska spółka limited, 12 najważniejszych faktów.

Księgowość spółki limited. 

Jak założyć firmę w Anglii. 

P.S.

Jeśli zastanawiasz się, czy możesz przenieść firmę do Anglii, nie wahaj się zadać pytania naszym specjalistom. Gwarantujemy najwyższą na polskim rynku jakość świadczonych usług popartą brytyjskim wykształceniem naszych księgowych. Jesteśmy dostępni pod:

info@firmawanglii.pl     +48 22 2701 282 

Dodaj komentarz