590 Kingston Road
London, SW20 8DN

Zapłata przewidzianego podatku jest bezwzględnym obowiązkiem osoby osiągającej konkretny dochód. Na szczęście, istnieje możliwość otrzymania zwrotu podatku, który opłacony został w zbyt wysokiej kwocie. Możliwość ta istnieje nawet wtedy, kiedy pracownik uzyskał dochód za granicą. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady otrzymania zwrotu podatku z Anglii.

Rok podatkowy

Jest to bardzo ważne pojęcie z punktu widzenia ewentualnego zwrotu podatku. Przede wszystkim, należy wiedzieć, że w Wielkiej Brytanii, rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym – zaczyna się on bowiem 6 kwietnia, a kończy 5 kwietnia roku następnego.

Pracodawca brytyjski, chcąc należycie wypełnić swoje obowiązki względem Urzędu Skarbowego, zaczyna pobierać i odprowadzać zaliczki na podatek już od początku zatrudnienia. Może jednak zdarzyć się tak, że rzeczywiste zarobki pracownika okażą się niższe od przewidywanych (a co za tym idzie, kwota podatku również zmaleje, bądź nawet zniknie całkowicie, jeśli zarobki nie przekroczą kwoty wolnej od podatku), lub też pracownik po prostu zwolni się przed upływem roku. Może wtedy okazać się, że kwota odprowadzona w ramach zaliczek na podatek dochodowy będzie większa, niż rzeczywista wysokość podatku. Jest to typowa sytuacja, uprawniająca do otrzymania zwrotu nadpłaconego podatku.

Dokumenty, dokumenty…

Jak każda inna sprawa urzędowa, także starania o zwrot podatku będą wymagać złożenia odpowiednich dokumentów. Należą do nich:

P60 – ten dokument pracownik otrzymuje od pracodawcy pod koniec każdego roku podatkowego, wtedy kiedy w dalszym ciągu pozostaje zatrudniony. Jest to karta podatkowa obowiązująca w Wielkiej Brytanii oraz Irlandii (otrzymywana na zakończenie roku podatkowego – jak wspomniano wyżej); jest ona wykazem dochodów oraz zapłaconego podatku w skali całego roku podatkowego.

P45 – jest wydawany przez pracodawcę z chwilą ustania zatrudnienia pracownika. Zawiera ona te same informacje co P60, z tą różnicą że wydawany jest w innych okolicznościach.

Warto wiedzieć, że oba te dokumenty pracodawca ma obowiązek wydać tylko raz (w przypadku P60 oczywiście raz do roku), dlatego pracownik powinien dopilnować, aby nie zostały one zniszczone lub zagubione.

Payslip – chociaż gromadzenie payslipów (tygodniowe bądź miesięczne odcinki wypłat) nie jest niezbędne, może okazać się pomocne w razie konieczności wyjaśnienia ewentualnych niejasności, jakie mogłyby mieć miejsce na formularzach P60 lub P45.

Kto rozlicza?

Obowiązek rozliczania podatków (gromadzenia i przesyłania do Urzędu Skarbowego właściwej dokumentacji) spoczywa na właścicielach spółek bądź na osobach samozatrudnionych. O wiele łatwiej maja osoby pracujące na etacie, ponieważ podatek rozlicza za nie sam Urząd Skarbowy. Po weryfikacji dokumentów, i stwierdzeniu nadpłaty, to właśnie Urząd Skarbowy (w Wielkiej Brytanii jest to HMRC), wysyła do zainteresowanego czek opiewający na obliczoną kwotę. Uwaga! Właśnie dlatego, że czek przychodzi pocztą, należy upewnić się, że HMRC posiada nasz aktualny adres! W przeciwnym razie po prostu nie będziemy mieli możliwości wypłaty należnej nam kwoty – czek trafi w zupełnie inne miejsce.

Kiedy zwrot się należy?

Poza wspomnianymi już wcześniej okolicznościami (pracownik zakończył okres zatrudnienia przed końcem roku podatkowego, bądź zarobił mniej niż przewidywano), do zwrotu podatku, możemy być uprawnieni także wtedy, kiedy w trakcie naliczania odpowiedniej kwoty, doszło do pomyłki na naszą niekorzyść, i zapłaciliśmy więcej. Po weryfikacji przez HMRC, nadpłacona kwota wróci do adresata. Gdyby ktoś nie przekroczył kwoty wolnej od podatku, otrzyma z powrotem całość odprowadzonych wcześniej składek. Poniżej przedstawiamy, jak prezentowała się kwota wolna od podatku w UK na przestrzeni ostatnich kilku lat:

  • lata 2019/2020 – kwota wolna:12.500 GBP
  • lata 2018/2019 – kwota wolna:11.850 GBP
  • lata 2017/2018 – kwota wolna: 11.500 GBP
  • lata 2016/2017 – kwota wolna: 11.000 GBP
  • lata 2015/2016 – kwota wolna: 10.600 GBP

Dlaczego zestawienie obejmuje te konkretne lata? Ponieważ rozliczenia podatku można w UK dokonać za 5 poprzednich lat.

Zwrot podatku – procedura

Jest ona bardzo prosta. Wystarczy złożyć w HMRC odpowiedni formularz (dostępny na stronie Urzędu (nawet wtedy, gdy nie przebywamy już w Wielkiej Brytanii). Można też poprosić o pomoc specjalistyczną kancelarię prawną. Po złożeniu dokumentów, trzeba już tylko poczekać (do dwóch miesięcy) aż HMRC przyśle czek ze zwrotem nadpłaconego podatku. Uwaga: jeszcze raz podkreślamy, że bardzo ważne jest podanie w dokumentach aktualnego adresu; może bowiem zdarzyć się, ze osoba która niedawno powróciła do Polski, „odruchowo” poda swój nieaktualny już brytyjski adres. Wtedy czek nie trafi w jej ręce.

Dobrze wiedzieć

Starając się o zwrot podatku, możemy otrzymać tylko i wyłącznie… zwrot podatku. Żadne inne wydatki, chociażby ściśle związane z pracą (np. koszta dojazdów) nie będą podlegać zwrotowi.

Konieczne będzie wykazania wszystkich źródeł dochodu przez cały okres zatrudnienia. Dlatego tak ważne może okazać się staranne gromadzenie dokumentacji związanej z zarobkami (P60, P45 i payslipy), oraz danych wszystkich pracodawców.

Każdemu zainteresowanemu przeniesieniem firmy do Anglii polecamy artykuły z naszego bloga

 

5 niezmiennych korzyści z przeniesienia firmy do Anglii.

Brytyjska spółka limited, 12 najważniejszych faktów.

Księgowość spółki limited. 

Firma w Anglii – jak założyć. 

P.S.

Jeśli firma w Anglii jest dla Ciebie interesująca, nie wahaj się zadać pytania naszym specjalistom. Gwarantujemy najwyższą na polskim rynku jakość świadczonych usług popartą brytyjskim wykształceniem naszych księgowych. Jesteśmy dostępni pod:

info@firmawanglii.pl     +48 22 2701 282 

Dodaj komentarz