590 Kingston Road
London, SW20 8DN

Wystąpienie Wielkiej Brytanii w szeregów Unii Europejskiej spowodowało powstanie nowej rzeczywistości ekonomicznej, z którą zapoznać się muszą ci wszyscy, którzy prowadząc działalność gospodarczą na Wyspach, zajmują się handlem transgranicznym. Obowiązują bowiem nowe zasady fakturowania transakcji handlowych z podmiotami z UE, oraz spoza niej. Jakie wymogi musi spełnić firma w Anglii po Brexit? Zapraszamy do artykułu. 

Handel z podmiotami z UE

Sposób fakturowania transakcji realizowanych przez spółki z UK zależy od tego, czy spółka jest płatnikiem VAT czy nie, oraz czy handluje usługami czy towarami.
Jeżeli mamy do czynienia ze spółką handlującą usługami a nie będącą płatnikiem VAT, sprawa wygląda następująco:

Jeżeli kontrahentem spółki brytyjskiej jest podmiot z UE, na fakturze nie uwzględnia się podatku VAT. Podobnie zresztą rzecz się ma w przypadku handlu z klientem z UK.
Nieco inaczej jest, kiedy brytyjska spółka handlująca usługami jest płatnikiem VAT. Wtedy znaczenie ma, czy kontrahent jest podmiotem biznesowym czy prywatnym. Klient biznesowy otrzyma fakturę bez uwzględnionego VAT – u, natomiast osoby prywatne – fakturę z naliczoną standardową stawką VAT, dokładnie taka samą, jaka obowiązuje w relacjach między podmiotami z terenu Wielkiej Brytanii.

Kolejny przykład dotyczy sytuacji, w której spółka rodem z UK handluje towarami. „Pobrexitowe” prawo stanowi, że firma taka musi być płatnikiem VAT. A poza tym, musi też posiadać numer EORI UK.

W relacjach z kontrahentami z UE nie ma znaczenia, czy są oni klientami prywatnymi czy biznesowymi. W obu przypadkach faktura zawiera podatek VAT o stawce 0%.
W razie sprzedaży towaru innej firmie z Wielkiej Brytanii, faktura zawiera VAT w stawce właściwej dla sprzedawanego towaru.

Handel z podmiotami spoza UE

Paradoksalnie, fakt wystąpienia UK z grona krajów Unii Europejskiej, nieco uprościł kwestię fakturowania podmiotów spoza jej granic. W przypadku np. spółki handlującej usługami, a nie będącej płatnikiem VAT, nie ma znaczenia, czy kontrahent należny do UE czy nie. Podobnie rzecz się ma dla spółek handlujących usługami, a będącymi płatnikami VAT.

Generalnie obowiązuje zasada, że handel (w obie strony) z Wielką Brytanią jest handlem z krajem spoza UE – tzw. „krajem trzecim”. W takim razie, handel usługami z firmą brytyjską nakłada obowiązek rozliczenia VAT na ich odbiorcę.

W przypadku natomiast handlu towarem, musi on być rozliczony (przez odbiorcę) w deklaracji Vat 7, VAT 7K lub VAT IM.
Ewentualnie możliwe jest ujęcie towaru w zgłoszeniu celnym.

Każdemu zainteresowanemu przeniesieniem firmy do Anglii polecamy artykuły z naszego bloga

 

5 niezmiennych korzyści z przeniesienia firmy do Anglii.

Brytyjska spółka limited, 12 najważniejszych faktów.

Księgowość spółki limited. 

Firma w Anglii – jak założyć. 

P.S.

Jeśli firma w Anglii jest dla Ciebie interesująca, nie wahaj się zadać pytania naszym specjalistom. Gwarantujemy najwyższą na polskim rynku jakość świadczonych usług popartą brytyjskim wykształceniem naszych księgowych. Jesteśmy dostępni pod:

info@firmawanglii.pl     +48 22 2701 282 

Dodaj komentarz