590 Kingston Road
London, SW20 8DN

Optymalizacja podatkowa jest pojęciem dosyć kontrowersyjnym i negatywnie postrzeganym. Dzieje się tak dlatego, że przez wielu nie jest właściwie rozumiana. Czym zatem jest tak naprawdę optymalizacja podatkowa i dlaczego nie należy się jej obawiać?

Optymalizacja podatkowa

Zasadniczo nie istnieje zredagowana prawnie definicja optymalizacji podatkowej; jest to raczej opis czynności podejmowanych przez podmioty będące płatnikami podatków. Co ważne, chodzi o czynności całkowicie zgodne z prawem – optymalizacji podatkowej absolutnie nie wolno mylić z nielegalnym uchylaniem się od płacenia podatków.

Czym zatem jest optymalizacja podatkowa? Możemy ją określić jako szereg czynności, których celem jest zminimalizowanie obciążeń podatkowych, włącznie z ich zupełną likwidacją, w sposób dozwolony przez przepisy prawa. W pojęciu optymalizacji podatkowej zawarty jest jej główny cel: obniżenie zobowiązań fiskalnych płatnika do minimalnego dozwolonego prawem poziomu.

Efektywna optymalizacja wymaga wzięcia pod uwagę wszystkich aspektów funkcjonowania firmy, włącznie z przewidywanym dochodem i potencjalnymi zobowiązaniami podatkowymi.

Metody optymalizacji podatkowej

Jedną z najpowszechniejszych, a jednocześnie budzących największe zastrzeżenia metod optymalizacji podatkowej jest rejestracja firm w tzw. „rajach podatkowych”, czyli krajach, których rozwiązania prawne redukują lub nawet zupełnie znoszą należności podatkowe działających w nich przedsiębiorstw. Dlaczego ta metoda – całkowicie legalna – budzi kontrowersje? Przez negatywnie skojarzenia, jako że raje podatkowe bywają używane jako zasłony dla działań rzeczywiście nielegalnych. W konsekwencji zapanowało przekonanie, że każdy, kto działa pod szyldem „raju” ma coś na sumieniu. Oczywiście nie jest to prawda. Podkreślamy, że rejestracja prawidłowo i legalnie działającej firmy w „raju podatkowym” jest jak najbardziej dozwolona, a z punktu widzenia optymalizacji podatkowej – nawet wskazana.

Do innych metod optymalizacji możemy zaliczyć np. planowanie podatkowe lub oszczędzanie podatkowe. Ale to nie wszystko; lista działań, jakie przedsiębiorca może podjąć w celu obniżenia zobowiązań podatkowych jest o wiele dłuższa. Oto przykłady konkretnych czynności, mieszczących się w pojęciu optymalizacji podatkowej, a dotyczących form działalności gospodarczej:

  • prowadzenie działalności w formie spółki osobowej zamiast kapitałowej
  • działanie w specjalnych strefach ekonomicznych
  • tworzenie zagranicznych spółek holdingowych lub podatkowych grup kapitałowych
  • tworzenie spółek europejskich
  • łączenie spółek bądź ich restrukturyzacja

Optymalizacja podatkowa może też dotyczyć samych czynności podatkowych, będą to np:

  • wybór formy opodatkowania odpowiedniej dla konkretnej działalności
  • łączenie źródeł przychodu
  • amortyzacja
  • odliczanie podatku naliczonego
  • rozliczenie kwartalne VAT

Na koniec przedstawiamy – dla porównania – pojęcie często mylone z optymalizacją podatkową, czyli uchylanie się od opodatkowania.

W przeciwieństwie do optymalizacji, uchylanie się jest przestępstwem podatkowym, polegającym na wprowadzaniu w błąd organów podatkowych, nielegalnym zmniejszaniu zobowiązań wobec fiskusa lub nie opłacaniu podatków w całości. Uchylanie się od opodatkowania naraża podatnika na odpowiedzialność karną.

Każdemu zainteresowanemu przeniesieniem firmy do Anglii polecamy artykuły z naszego bloga

 

5 niezmiennych korzyści z przeniesienia firmy do Anglii.

Brytyjska spółka limited, 12 najważniejszych faktów.

Księgowość spółki limited. 

Firma w Anglii – jak założyć. 

P.S.

Zatrudnienie w Wielkiej Brytanii,  jest dla Ciebie interesujące, nie wahaj się zadać pytania naszym specjalistom. Gwarantujemy najwyższą na polskim rynku jakość świadczonych usług popartą brytyjskim wykształceniem naszych księgowych. Jesteśmy dostępni pod:

info@firmawanglii.pl     +48 22 2701 282 

 

Dodaj komentarz